Quiz definition/betydning

I denne artikel fortæller vi om definitionen af en quiz.

En quiz kan betegnes som et slags spil eller mindgame. Deltagere kan inddeles i team eller de kan gennemføre quizzen individuelt. De forsøger at svare korrekt på spørgsmålene og spiller ofte mod hinanden for at opnå det bedste resultat og naturligvis at vinde over de andre :) Quizzer bruges ikke kun til at teste generel viden, som en pub quiz, men også i forskellige firmaer og i undervisning.

Firmaer og skoler ønsker for det meste at teste ét bestemt område inden for et givent emne og ikke generel viden. En quiz kan betragtes som en kort evaluering til at måle vidensniveauet og/eller evner.

En quiz er normalt en kort prøve og har ofte ikke en stor indvirkning på dine karakterer, som en prøve har det. Nogle lærere bruger eventuelt ikke slet ikke dit resultat i quizzen i bedømmelsen af din deltagelse i kurset. Det er en nem måde at følge dine elever og opnå indsigt i hullerne i deres viden. Det giver både læreren og eleven mulighed for reflektion. Det viser eleverne hvilket emne, de skal have fokus på. Der er forskellige spørgsmål, som kan bruges i quizzer. Nogle eksempler er: udfyld tomme felter, multiple-choice og sandt eller falsk. Det er endda muligt at have billedsvar.

Nu kender du definitionen af en quiz, læs mere om forskellen mellem en quiz og en prøve og  fordelene af online quizzer.