Introduktionstræning - fordele og ulemper

Introduktionstræning er det første program, som den nye medarbejder deltager i ved ansættelsen i virksomheden, sådan som det bliver forklaret i denne artikel. Det er en hurtig og effktiv måde at oplære nye medarbejdere til en ny stilling. Hvilke er fordelene ved en sådan træning? Hvad er den bedste metode? Lad os se på fordele og ulemper ved en introduktionstræning.

Knowly
Skrevet af Knowly Content writer
Posted den
Læsetid 3 minutes

Hvilke er fordelene ved en introduktionstræning?

Introduktionstræning har mange fordele for såvel virksomheder som for medarbejdere. For virksomheden har en effektiv introduktionstræning følgende fordele:

  • Sparer meget tid og penge: Introduktionstræning giver alle de nødvendige informationer,  som er vigtige for den nye medarbejder således denne kan påbegynde sine pligter med det sammen. Jo bedre og jo mere effektiv træningen er, jo hurtigere kan den nye medarbejder begynde at vise resultater hurtigere.

  • Reducerer medarbejderrotation: Når en ny medarbejder begynder i en virksomhed, har denne mange spørgsmål omkring den nye rolle og om virksomheden og disse skal naturligvis besvares. Jo hurtigere den nye medarbejder kan få besvaret sine spørgsmål, jo mere forberedt og sikker vil denne være i sin nye stilling og kan påbegynde sit arbejde bedre.

  • Sikrer operativ effektivitet: En effektiv træning hjælper medarbejdere til at forstå virksomhedskulturen, værdieren, markedsplacering og hvordan medarbejderne passer ind i puzzlespillet. Endvidere sikrer det også at alle medarbejdere også nye har samme vidensstand, hvilket sikrer kvalitet og ensartethed i forhold til virksomhedens produkter og servicer.

For medarbejderen:

  • Giver den nye medarbjder følelsen af at være respekteret og værdsat: en god introduktionstræning er som en varm velkomst: det hjælper medarbejdere med at føle sig værdsat, respekteret og som en del af noget større. Det motiverer dem til at yde deres bedste.

  • Giver den nødvendige information: En omfattende introduktionstræning hjælper medarbejderen med at få de nødvendige informationer i forhold til sit arbejde og afklarer virksomhedens forventninger til denne. Den giver viden om virksomhedskulturen, regler og politikker, hvilket gør det nemmere for medarbejderen at tilpasse sig til virksomheden.

  • Hjælper med at optimere kommunikation: Ved at lære, hvordan virksomheden opererer, den struktur og ledelsen, så ved den nye medarbejder præcis hvor og hvwm denne skal rette henvendelse til, hvis der er mangler information eller der opstår spørgsmål.

Hvilke ulemper er der ved introduktionstræning?

Ulemperne kommer ikke ved selve gennemførslen af en introduktionstræning, da det altid er positivt at træne medarbejdere med undtagelse af, når en træning er sat utilstrækkeligt op og ikke dækker de behov, som medarbejderne har og dermed giver dem en dårlig start i virksomheden.

Den værste konsekvens deraf er høj medarbejderrotation, hvilket kunne være det samme som ved slet ingen træning. Selv om medarbejderen bliver i virksomheden, vil denn ikke være godt klædt på i forhold til at kunne udføre sit arbejde, kunne hodle sig tilbage md at stille spørgsmål og eventuelt miste tilliden til virksomheden.

Konklusion

Når det gøres effektivt, så er introduktionstræning en fantastisk måde at oplære nye medarbejdere til deres roller i virksomheden. Det øger medarbejderloyalitet, den generelle performance og gøre virksomheden til en god arbejdsplads, hvilket er til fordel for virksomheden og medarbejderen.

Nyttige kilder

Trainingzone

Gå i dybden

Hvordan identificeres dine medarbejderesvtræningsbehov?

Hvordan identificeres dine medarbejderesvtræningsbehov?

Medarbejdere kan være som børn. Forældre med mere end et barn kan fortælle dig, at hvert barn er forskelligt fra de andre. Hvad der fungerer...

Læs mere