Προσωπικά δεδομένα

Καλώς ήρθατε στο online μάθημα για τα προσωπικά δεδομένα!

Ξεκινάω!

Προσωπικά δεδομένα

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα δούμε τι είναι προσωπικά δεδομένα και γιατί δεν πρέπει να τα γνωστοποιούμε στο διαδίκτυο.