คูณมีความรู้เกี่ยวกับกระจกดีแค่ไหน?

มาลองดูกันว่าคุณมีความรู้เรื่องกระจกมากน้อยแค่ไหน ถ้าตอบถูกจะได้เวลาเพิ่ม แต่ถ้าตอบผิดเวลาจะลดลงอย่างเร็วนะครับ ทุกท่านสามารถเล่นได้ไม่เกินคนละ 4 ครั้ง แล้วมาดูกันครับว่าจะมีใครได้ไปถึงข้อ 30 บ้าง!