מהי הערכה מקוונת?

מהי ההגדרה / המשמעות של הערכה מקוונת בחינוך?

What is an online assessment?

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם

ישנם סוגים שונים של הערכה מקוונת. הערכה מקוונת משמשת תחומי עבודה שונים ולכולם יש מטרה להשיג. תחום העבודה אותו אדגיש הוא תחום העבודה החינוכי. הערכה חינוכית היא התהליך השיטתי של תיעוד ושימוש בנתונים אמפיריים על הידע, המיומנויות, העמדות והאמונות. על ידי הערכה, המורים מנסים לשפר את הלמידה של התלמידים.

הערכה יכולה להיות ממוקדת בתלמיד יחיד או בקבוצה, כמו כל הכיתה, מוסד או תוכנית ספציפית. הערכה פורמטיבית נותנת סקירה כללית של התלמידים בתחילת ההוראה. הערכה זו מעניקה הזדמנות לשפר את ההוראה. הערכת סיכום נותנת את התוצאה של ההוראה כולה.

קריאה נוספת: חשיבות הערכות וגם היתרונות והחסרונות של הערכות מקוונות.

קישורים שימושיים

Wikipedia

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם