Assessment vs. evaluatie: wat is het verschil?

Assessments en evaluaties zijn niet hetzelfde, maar wat is het verschil als het op onderwijs aankomt? In dit artikel gaan we dieper in op beide termen en vertellen je wat het verschil is. 

Assessment vs Evaluation difference

Wat is een assessment?

Wat is de definitie van een assessment in het onderwijs? Een assessment is het systematische proces van het documenteren en het gebruik van waargenomen gegevens over kennis, vaardigheden, houding en overtuiging. Met behulp van een assessment proberen leraren de leerstof voor studenten te verbeteren. Dat is de beknopte definitie van een assessment. Klik hier als je meer wilt lezen over assessments.

Wat is een evaluatie?

Wat is de definitie van een evaluatie in het onderwijs? Een evaluatie legt de focus op cijfers en omvat dus niet alleen de lesinhoud of kennis. Het is een laatste controle op de kwaliteit van je lessen en is daarmee product-georiënteerd. De hoofdvraag is altijd: 'Wat heb je geleerd?'. Een evaluatie is in dat opzicht een beoordeling.

Bijvoorbeeld:

Iemand geeft je een bloem.

Evaluatie: 'De bloem is paars, te kort en heeft niet genoeg bladeren.'

Dat is de beoordeling.

 

Assessment: 'Ik geef de bloem water, zodat hij groeit.'

Met een assessment verhoog je de kwaliteit.

Overeenkomsten tussen assessments en evaluaties

Hoewel er veel verschillen zijn, zijn er ook overeenkomsten tussen de twee. Voor beide zijn criteria, metingen en bewijsmateriaal belangrijke pijlers.

Maar wat is het verschil?

Assessment             Evaluatie

Continu proces                                        Proces met een einde

Kwaliteit verbeteren                                Kwaliteit beoordelen

Geïndividualiseerd                                  Beproefd op basis van standaarden

Geen cijfer                                                Cijfer

Feedback                                                  Tekortkomingen

Proces-georiënteerd                               Product-georiënteerd

Lees meer over assessments vs. toetsing .

Handige bronnen

University of Nebraska-Lincoln

Frequently asked questions

✔️ Wat is een assessment?
Een assessment is het systematische proces van het documenteren en het gebruik van waargenomen gegevens over kennis, vaardigheden, houding en overtuiging.

✔️ Wat is een evaluatie?
Een evaluatie legt de focus op cijfers en omvat dus niet alleen de lesinhoud of kennis.

✔️ Wat zijn de overeenkomsten tussen assesments en evaluaties?
Voor beide zijn criteria, metingen en bewijsmateriaal belangrijke pijlers.