Het belang van assessments en evaluaties in het onderwijs

Assessments worden veel gebruikt in het onderwijs. Waarom nemen docenten assessments af om hun lessen te verbeteren? In dit artikel lees je waarom assessments in het onderwijs belangrijk zijn.

Why assessment is important in education

Als je lesmateriaal voor je studenten maakt, moet je dit na afloop van de cursus evalueren. De docent formuleert doelstellingen die aan het eind van elk hoofdstuk en/of aan het einde van de lessen behaald moeten zijn. Met een assessment bepaal je of de onderwijsdoelstellingen behaald zijn. De vragen die je jezelf constant moet stellen als je een assessment afneemt, zijn: 'Doceer je wat je moet doceren?' 'Behaal je de doelstellingen die je voor de lessen hebt geformuleerd?' 'Kun je je lesmateriaal en daarmee het onderwijs verbeteren?' Deze vragen moet je niet alleen bij het voorbereiden van je lessen stellen, maar tijdens de hele lesperiode en zelfs nadat de lessen zijn geïmplementeerd. Assessments hebben invloed op verschillende vlakken: cijfers, voortgang, lesbenodigheden, plaatsing en curriculum.

Ten eerste bepaal je welk type assessment je nodig hebt. Er zijn drie typen: op behoeften afgestemde assessments, doelgerichte assessments en prestatiegerichte assessments. 

Op behoeften afgestemde assessments

Wat betekent een op behoeften afgestemd assessment eigenlijk? Zo’n assessment wordt gebruikt om tekortkomingen in de prestaties te herkennen. Zodra dit is gebeurd, bedenk je manieren om deze op te lossen aan de hand van een interventie.

Soorten op behoeften afgestemde assessments

Normatieve behoefte

Vast te stellen door de doelgroep met een nationale standaard te vergelijken. Er is sprake van een normatieve behoefte als de prestatie van de doelgroep onder de nationale standaard ligt.

Comparatieve behoefte

Vast te stellen door de doelgroep met een referentiegroep te vergelijken. Er is sprake van een comparatieve behoefte als er een gat tussen de twee groepen zit.

Gevoelde behoefte

Als iemand vindt dat het nodig is zijn of haar eigen prestaties of die van het publiek te verbeteren. Er zit een gat tussen de huidige situatie en de gewenste situatie.

Uitgesproken behoefte

Een gevoelde behoefte die kenbaar is gemaakt.

Verwachte behoefte of toekomstige behoefte

Een manier om toekomstige veranderingen te identificeren.

Belangrijke incidentele behoefte

Bijzondere incidenten die substantiële gevolgen kunnen hebben. Dit zijn potentiële problemen.

Doelgerichte assessments

Soms is een op behoeften afgestemd assessment niet haalbaar. Een alternatieve aanpak is dan een doelgericht assessment dat begint bij een geformuleerd probleem en tot een oplossing leidt. Een doelgericht assessment kan ook gegevens van een op behoeften afgestemd assessment gebruiken om de prioriteiten te bepalen.

Prestatiegerichte assessments

Voordat je je lessen voorbereidt, is het belangrijk om te bepalen of training het probleem daadwerkelijk oplost. Training is alleen zinvol als deze zich niet op de symptomen van een probleem richt, maar ook op het probleem zelf. Een prestatiegericht assessment is een manier om prestatieproblemen te identificeren. Dit proces kan worden omschreven als het achterhalen van de oorzaak van het probleem. Als de oorzaak van het probleem bekend is, behaal je de beste oplossing. Voorbeelden van oorzaken van prestatieproblemen zijn een gebrek aan kennis of vaardigheden, motivatiegebrek, omgevingsfactoren, managementfactoren en intermenselijke relaties.

Lees meer over assessments in het klaslokaal.

Handige bronnen

Study.com (Engels)
Kent State University (Engels)