RVVB E-Learning Basis opleiding Verenigingsbesturen

Start

RVVB E-Learning Basis opleiding Verenigingsbesturen

E-Learning Basis opleiding Verenigingsbesturen

Tijdens dit online examen staan we niet alleen stil bij noodzakelijke en benodigde kennis van de WBTR en de gedragscode. Er wordt ook expliciet ingegaan op het goed besturen van een vereniging. Onder andere wordt er op ingegaan wat besturen is, welke taken en verantwoordelijkheden bestuurders hebben, wat bestuurders wel en niet (mogen) doen, hoe je beleid maakt en hoe je draagvlak creëert binnen je vereniging. Het examen bestaat uit 4 modules:

  1. Deskundigheid
  2. Betrouwbaarheid
  3. Zorgvuldigheid
  4. Besluitvaardigheid

Iedere module begint met een informatieve inspiratiesessie video over het betreffende onderwerp. Hierin worden de basisprincipes rond dit thema in relatie tot de gedragscode uitgelegd. Het is verstandig om de gedragscode vooraf goed gelezen te hebben. Na de sessie wordt direct overgegaan op het examen over de betreffende module. Er worden dan 5 multiple choice vragen gesteld. Na iedere vraag wordt direct het goede antwoord gegeven met toelichting. Het gehele examen bestaat uit 20 vragen. Om te kunnen slagen dient u minimaal 15 vragen goed te beantwoorden.

Na het succesvol en volledig volgen van deze online opleiding van 1,5 uur met aansluitend het examen kan de bestuurder zich laten registreren in het register.

  • Slagingspercentages >99% (herkansingen na elke module)
  • Meer dan 1.500 cursisten per maand
  • Gemiddelde klanttevredenheid van 9