Update Meldcode Kindermishandeling (Module A)

- Werken met het afwegingskader in de verbeterde Meldcode -

Start met de leermodule

Update Meldcode Kindermishandeling (Module A)

De Meldcode is verbeterd per 1-1-2019

We willen dit moment ook aangrijpen om de volgende punten (opnieuw) bovenaan de agenda te zetten:
1. Te veel kinderen (119.000 in Nederland) zijn het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Gastouderopvang is een belangrijke vindplaats.
3. Te veel acuut onveilige en structurele gevallen blijven nog steeds ongezien of onbesproken.

We kunnen het verschil maken in het leven van kinderen en hun ouders als:

  • gastouders zich verdiepen in de signalen die horen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • gastouders hun kennis en kunde vergroten in het vroegtijdig en objectief vastleggen en overleggen van de signalen.
  • gastouderbureaus een aandachtfunctionaris opleiden die vaardig is in het op het juiste manier aangaan van een gesprek met ouders in samenwerking met Veilig Thuis.
  • gastouder en gastouderbureau bewust afspraken maken over de samenwerking rond het volgen van de stappen van de Meldcode.
  • we ons periodiek bijscholen om scherp te blijven of scherper te worden.
  • we knelpunten rond het werken met de Meldcode bespreekbaar maken, zodat de Meldcode ook in de gastouderopvang de juiste uitwerking heeft.
  • we ouders goed inlichten over het bestaan van de Meldcode en de professionele uitdagingen en taken van de gastouderopvang.

Je gaat nu starten met Module A: Update Meldcode Kindermishandeling.
Inmiddels is er ook een praktijkgerichte Module B beschikbaar die gericht is op de belangrijkste taken in de praktijk: Signaleren, rapporteren en in gesprek gaan met ouders.

Toets en certificaat:
Aan het einde van deze module (na de bibliotheek) vind je de pagina waar een link staat naar de toets. De toets is tweemaal per deelnemer te openen. Let op: doe de toets pas nadat je de module goed hebt doorlopen en bestudeert. De toets bestaat uit 15 meerkeuzevragen.

Om te voorkomen dat je voor een tweede maal door de module heen moet om de toets opnieuw te openen, plaatsen we hier ook de link naar de toets.

Toets van de module A: Update Meldcode Kindermishandeling

KLIK HIER OM DE TOETS TE OPENEN