Afasiforbundets dysfagikurs

Klinisk svelgundersøkelse

Start kurset

Afasiforbundets dysfagikurs

Velkommen til Afasiforbundets dysfagikurs. Kurset vil handle om den kliniske svelgundersøkelsen.

Kurset er ment som en introduksjon til den kliniske svelgeundersøkelsen med fokus på hjernenerveundersøkelsen. Ved mistanke om vansker knyttet til svelg anbefales det å henvise til instrumentell vurdering ved hjelp av f.eks. videofluoroskopi og bistand fra fagpersoner med erfaring på dysfagi.

Innholdet i dette kurset er tilpasset personer som jobber med dysfagi og som enten gjennomfører sine egne kliniske undersøkelser eller har et ønske om å forstå undersøkelsene som gjøres på pasienter der man mistenker dysfagi.