Afasiforbundets nettkurs (med eksamen) modul 2: Behandling og rehabilitering ved afasi

Behandling og rehabilitering ved afasi

Start kurset

Afasiforbundets nettkurs (med eksamen) modul 2: Behandling og rehabilitering ved afasi

Velkommen til Afasiforbundets e-læringskurs. I modul 2 vil vi gå gjennom:

  • Rettigheter og oppfølging for personer med afasi
  • Kartlegging av personer med afasi
  • Utsiktene til bedring etter afasi
  • Afasirehabilitering - oppstart og innhold
  • Rehabilitering etter skade i hjernen
  • Prinsipper i veiledning og afasirehabilitering
  • Afasi og flerspråklighet