Afasiforbundets nettkurs (uten eksamen) modul 4: Følgevansker etter hjerneslag

Start kurset

Afasiforbundets nettkurs (uten eksamen) modul 4: Følgevansker etter hjerneslag

Velkommen til Afasiforbundets e-læringskurs. I modul 4 vil vi gå gjennom:

  • Prosedyrer ved akutt hjerneslag
  • Tverrfaglig rehabilitering
  • Synsvansker etter hjerneslag
  • Lammelser etter hjerneslag
  • Dysfagi/svelgevansker etter hjerneslag
  • Kognitiv svikt og andre følgevansker etter hjerneslag