LMS integrering: Samarbeid med dine andre systemer

Du bruker sannsynligvis mange andre programvarer. Du er på utkikk etter en LMS som ikke bare fungerer som en isolert programvare. Du vil at den skal samarbeide med andre systemer. Vi også!

Vi har 4 forskjellige typer LMS-integreringer beskrevet her under. Hvis det blir for teknisk, beklager for det. Spør vår kundeservice om hjelp.

Webhook for å få data fra vår LMS

Med webhooks kan du koble oss opp på hvilket som helst system du bruker hvis det kan motta data via JSON. Ganske hendige saker. Du kan også koble deg til en tjeneste som Zappier. Den fungerer som en hub og sender data avgårde til andre systemer.

Tredjepartsintegreringer for å sende data til andre parter

Vi har lagd enkle integreringer som du og jeg kan forstå og koble til på egenhånd. For øyeblikket er vi koblet til MailChimp og AWeber.

Postmessage API for å sende informasjon til din embedding-side

Postmessage API blir brukt til å sende ekstra informasjon til din embedding-side i våre online-kurs og eksamen. Spør vår kundeservice https://www.easy-lms.com/no/kunnskapssenter/item10021 om dokumentasjon rundt dette.

POST og Get-integreringer for å sende data til vår LMS

Hvis ditt system kan sende data i URL'en, så er dette mest sannsynligvis den raskeste måten å integrere på.

Vi kan fange opp følgende konfigurasjoner:

Navn=

E-post=

Bedrift=

NB: Vi har bare ett felt for navn, så du ikke før inn navn og etternavn separat.

Ok, dette er så teknisk som vi får blitt her og nå. La dine teknisk kyndige folk tilkoble seg vår kundeservice for å løse dette og få det i gang.

Start min prøveperiode https://www.easy-lms.com/no/priser/item10381 Gratis live demo https://www.easy-lms.com/no/demo/item10114