Vokabulartest-maker

Hva betyr egentlig vokabular? Vel, som ordboken sier: Settet med ord en person kjenner til, innenfor et gitt språk, kan også kalles for ordforrådet til denne personen. Treåringer mestrer konkrete ord som "katt", "hund" og "bord". Når barnet begynner på skolen, lærer de abstrakte ord som "kjærlighet", "makt" og "visdom". De forskjellige typer tester man deler ut er avhengig av alderstrinnet til barna. Treåringer kan (som oftest) ikke lese. Slik at du må finne på en annen type test enn tekstbasert. Bilder og lydklipp kan hjelpe til med dette. Du finner et eksempel på dette litt lenger ned.

Vocabulary Test Maker

Det finnes forskjellige typer spørsmål du kan stille for å teste vokabularet. Jeg skal gi deg noen eksempler på de forskjellige spørsmålene du kan stille. Du kan velge mellom å bruke flervalgsspørsmål eller å fylle inn manglende felt.

Vis ord og velg den riktige betydningen av ordet

Dette er den mest innlysende spørsmålsformen. Elevene må kunne lese, ellers vil de ikke forstå noe som helst, selvfølgelig.

Vis ord og finn bildet som tilsvarer ordet.

Dette er en en type spørsmål som er grei å bruke med konkrete ord. Mer abstrakte ord, som "visdom", kan være vanskelig å fremstille med et bilde.

Vis bildet og velg ordet som passer til dette bildet.

Igjen, så er dette spørsmålet mer egnet til å brukes med konkrete ord. Dessuten må elevene tolke bildet på riktig måte.

Lyd og velg riktig bilde/ord

Dette kan være en løsning for å teste vokabularet til yngre barn. Barna kan lytte til ordet som blir sagt og velge bildet som står til ordet. Du må forsikre deg om at barna forstår instruksjonene. Noen ganger vil ikke barna forstå instruksjonene og bare klikke på noen bilder.

Synonymer og motsigelser

Denne typen spørsmål krever mer kunnskap av elevene. Først må man forstå betydningen til et ord og vite synonymet eller motsigelsen til dette ordet.

Hva kan vårt verktøy gjøre for deg?

Nå som du vet mer om alle typer spørsmål du kan bruke. Det er fint å ha litt variasjon i spørsmålene dine. Vårt verktøy kan hjelpe deg til å lage din egen vokabulartest. Det er en enkel måte å ikke bare lage din egen test, men også se umiddelbare resultater fra dine elever. Spesielt når du vil vite hva slags ord som trenger litt mer oppmerksomhet. Du kan også få et overblikk over elevene separat eller et generelt overblikk over spørsmålene som er lagd. Så, kom i gang med din egen vokabulartest!