Typer eksamener og prøver

Enten du liker det eller ikke, er prøver en del av vårt daglige liv. Om det så er i skolen eller gjennom din karriere. I ny og ne må du utføre en prøve. Det finnes forskjellige prøver med forskjellige mål. Vi beskriver de forskjellige målene for å utføre en prøve. Hver prøve kan bli lagd med vår online eksamensbygger.

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 2 minutes

Diagnoseprøve

Med denne prøven kan du teste ut hvor mye dine studenter allerede vet om et gitt emne eller tema. Du kan bruke resultatene av denne prøven til å planlegge timen din. Hvilke personer trenger ekstra oppsyn. For studenten gir denne prøven innsikt i hvilke deler av faget som trenger ekstra studietid 

Plasseringsprøve

Denne typen prøve kan bli brukt til å plassere studenten i riktig klasse eller nivå. For eksempel brukes dette ofte i språkklasser før man setter i gang. 

Progresjon- eller Oppnåelsesprøve

Disse prøvene er brukt til å måle progresjonen i et gitt emne. Denne vil oftest komme etter en diagnoseprøve eller brukes med jevne mellomrom. Hvis du måler ofte får du et bedre bilde av progresjonen til dine studenter.

Internprøve

Disse internprøvene blir gitt av institusjonen hvor studenten tar fagene sine. 

Objektive prøver 

Objektive prøver har klare rette- eller gale svar. Alle flervalgsprøver faller inn under denne gruppen. Studenten får et predefinert sett spørsmål hvor han kan velge riktig svar. 

Subjektive prøver

Med denne typen prøver er det den som lager eksamenen som må vurdere svarene til studenten. Oftest med fritekstspørsmål eller essays.

Les mer om forskjellen mellom en prøve og en eksamenhttps://www.easy-lms.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-eksamen/forskjellen-mellom-prove-og-eksamen/item10235 .

Nyttige ressurser

University of Waterloo
Charles Darwin University

Grav dypere

Nettlæring vs tradisjonell læring

Nettlæring vs tradisjonell læring

Debatten mellom nettlæring og tradisjonell læring vokser hvert år. Coronakrisen gjorde det enda mer aktuelt, ettersom ansatte i mange land ble tvunget til å jobbe...

Les mer