Beste praksis for e-læring

Nå som du vet at e-læring har mange fordeler, la oss ta en nærmere titt på den beste praksisen når det kommer til denne. Finnes det en god og en dårlig måte å utføre denne? Hva bør du ta i betraktning før du starter et e-læringsprogram?

Knowly
Skrevet av Knowly Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

Forbrede

Forbred deg selv, materiellet, og dine elever. Sett mål. Forskning viser at institusjoner som har hatt mest vellykket e-læring gjorde tydelig rede for hvorfor de implementerte e-læring, hvordan det kunne være fordelaktig for studentene, og hva som var forventet av disse. Så, etter å ha bestemt å bruke e-læring i din organisasjon, men før du faktisk implementerer dette, sørg for å forklare målene for denne implementeringen, hvordan det vil gjøre livet enklere for studentene, hvordan de kan forbedre deres karriære/studier etter å ha tatt opplæringen også videre. Denne forbredelsen er veldig viktig for å sørge for at du har engasjerte, interesserte studenter når prosessen starter.

Organiser

Organiser læringsmateriellet i forståelige etapper. Strukturer kurset ditt for å gjøre det enkelt å navigere gjennom. Test alle lenkene for å sørge for at de er aktive og oppdaterte. Separer teksten i små, lesevennlige paragrafer. Du kan bruke punkter, videoer og bilder for å gjøre hele prosessen engasjerende og interessant. Legg til øvingsspørsmål etter en lang tekst eller video for å sjekke om dine elevers forståelse.

Tilby hjelp

E-læring/opplæring skal gi deg mindre arbeidsmengde, ikke mer. Vi forstår, Derimot, at det fortsatt er nødvendig å være tilgjengelig hvis dine studenter skulle trenge hjelp. Du kan legge til noe kontaktinformasjon til ditt kurs eller til introduksjonssiden på din eksamen som de kan bruke hvis det skulle være behov.

Sett deg mål

E-læring gir studentene mer autonomi, og en følelse av kontroll (eller mestring) av deres egne studieløp. Å gi studenter fullstendig frihet, derimot, vil ikke gi de følelsen av autonomi https://www.easy-lms.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter/hvordan-fungerer-spillaktig-laring/item2607. Det de sannsynligvis føler da er panikk, fordi de ikke vet hva de skal gjøre. For å kunne ha en følelse av autonomi, trenger folk grenser og klare mål. Disse kan være aktiviteter eller prøver som må utføres innen en bestemt tid og dato, slik at de kan gå videre til neste etappe eller nivå.

Analyser resultatene

Etter at studentene har fullført noen mål, eller etapper i din opplæring, kan du begynne å analysere resultatene og statistikken. Ikke bare vil dette vise hva som er dine studenters styrker, men også hvordan du, som lærer/kursleder kan forbedre dine læremetoder og materiell.

Gjør justeringer

Etter å ha gått gjennom resultatene og fått tilbakemelding fra studentene, kan du utføre justeringer i læringsmateriellet eller oppdatere denne.

Grav dypere

Fordeler og ulemper med nettkurs

Fordeler og ulemper med nettkurs

Hvordan lærer du opp dine ansatte? Er tradisjonell klasseromsundervisning fremdeles topp moderne i organisasjonen din? Tenk to ganger! Å tilby læring på nett er et...

Les mer