Meningen med blandet læring: Forklaring av definisjon

"Ta opp bøkene deres og les første kapittel." Dette er en setning du sikkert har hørt mange ganger. Nå omdagen er denne setningen byttet ut med "klikk på linken og følg instruksjonene på din data". Den første situasjonen som ble beskrevet er en klassisk læringsmetode. Den andre situasjonen er en moderne læringsmetode. Hva betyr blandet læringsmetode? Du gjettet riktig! Det er en blanding mellom klassiske- og moderne læringsmetoder.

Blended learning meaning
Priscila
Skrevet av Priscila Markedsføring
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

Varianter av blandet opplæring

Modeller

 Det finnes ikke bare en spesifikk måte å beskrive blandet læring på. Siden blandet læring er relativt nytt, er det ikke bevist at én spesifikk metode gir de beste resultatene. Avhengig av alderen til dine deltakere, er det opp til deg å bestemme hvilken metode som fungerer best (i forhold til motivasjonen hovedsakelig). Jeg skal gi deg noen eksempler på blandede læringsmodeller.

Rasjonell modell

Du har noen studenter som får instruksjoner fra deres lærer, noen studenter samarbeider og andre jobber på deres data. De roterer mellom disse to gjennom hele dagen.

Omvendt klasseromsmodellen

Det forventes at studentene skal komme til timen og allerede ha sett noen videoer eller en form for instruksjon. Studentene kan pause videoen og jobbe i eget tempo https://www.easy-lms.com/no/kunnskapssenter/lms-kunnskapsbase/laring-i-eget-tempo/item10384 . For eksempel kan du spole forelesningen fremover hvis du ikke har nok tid. Studentene kan gjøre lekser og stille spørsmål i timen.

Definisjon på omvendt klasserom
https://www.easy-lms.com/no/kunnskapssenter/om-omvendt-undervisning/hva-er-omvendt-undervisning/item10609 Fordelene og ulempene med omvendt definisjon https://www.easy-lms.com/no/kunnskapssenter/om-omvendt-undervisning/omvendt-undervisning-fordeler-og-ulemper/item10610

Åpent klasserom modellen

Studenter kan jobbe på deres datamaskin mens lærerene hjelper til. Det virker som en god løsning fordi barna liker å jobbe med pc, men lærerene må virkelig motivere barna deres. Hvis du ikke motiverer barna, blir det det samme som å gi en tekstbok til barna og si "Underhold deg selv!"

Blandet kurs eller undervisning

"Opptatt" er et vanlig svar når du spør de hva de gjør. Blandet læring kan være en god løsning for mennesker som alltid er på farta. De kan delvis jobbe i eget tempo, men fortsatt ha undervisning som foregår ansikt til ansikt. Du kan også spise middag samtidig som du ser på en forelesning på din data, noe som ikke lar seg gjøre i et klasserom. Ikke alle barna klarer å motivere seg selv til å følge instruksjonene på datamaskinen deres. En lærer trengs til å holde oppsyn med barna.

Blandet læring og vår LMS

Vår LMS gjør det mulig for deg å komme i gang med vår LMS. Et eksempel kan være at deltakerene har en forelesning på skolen og må ta en quiz knyttet til forelesningen når de kommer hjem.

Les mer om fordelene og ulempene med blandet læring https://www.easy-lms.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-eksamen/fordeler-og-ulemper-med-et-eksamineringssystem-pa-nett/item10240 .

Nyttige ressurser

Teachthought.com
Blended Learning Toolkit

Ofte stilte spørsmål

Grav dypere

Hva er en LMS

Hva er en LMS

Folk som jobber i internettselskap liker forkortelser. De høres så profesjonelle ut: Saas, Cloud, ERP, LMS. Hva er denne «LMS» som folk stadig tar opp...

Les mer