Najlepsze praktyki nauczania online

Teraz, gdy wiesz, że nauczanie online ma wiele zalet, rzućmy okiem na niektóre z najlepszych praktyk. Czy istnieje dobra i zÅ‚a metoda nauczania? Co należy wziąć pod uwagÄ™ przed rozpoczÄ™ciem programu nauczania online?

Knowly
Autor: Knowly Specjalista od treści
Data publikacji:
Czas czytania: 2 minuty

Przygotuj

Przygotuj siebie, materiaÅ‚ i swoich uczniów. OkreÅ›l oczekiwania. Badania wykazaÅ‚y, że instytucje, które odniosÅ‚y najwiÄ™ksze sukcesy w nauczaniu online, wyjaÅ›niÅ‚y swoim uczniom, dlaczego wdrażajÄ… tÄ™ metodÄ™ ksztaÅ‚cenia, jakie korzyÅ›ci może ona im przynieść i czego od nich oczekujÄ…. Po podjÄ™ciu decyzji
o wykorzystaniu nauczania online w organizacji, lecz jeszcze przed jego faktycznym wdrożeniem, wyjaÅ›nij cele tego rozwiÄ…zania, w jaki sposób uÅ‚atwi ono życie uczÄ…cym siÄ™, jak bÄ™dÄ… mogli rozwinąć swojÄ… karierÄ™ lub Å›cieżkÄ™ akademickÄ… po odbyciu szkolenia itd. Przygotowanie jest niezmiernie istotne, ponieważ daje ci pewność, że twoi uczniowie sÄ… zaangażowani oraz zainteresowani jeszcze przed rozpoczÄ™ciem nauki.

Zorganizuj

UporzÄ…dkuj materiaÅ‚y do nauki w zrozumiaÅ‚y sposób. Zorganizuj swój kurs, aby uÅ‚atwić korzystanie z niego. Przetestuj wszystkie linki, aby upewnić siÄ™, że sÄ… aktywne i aktualne. Podziel tekst na maÅ‚e, Å‚atwe do odczytania akapity. Możesz użyć punktorów, filmów i obrazów, aby caÅ‚y proces byÅ‚ bardziej wciÄ…gajÄ…cy
i interesujÄ…cy. Po dÅ‚ugim tekÅ›cie lub filmie dodaj pytania praktyczne, aby sprawdzić zrozumienie materiaÅ‚u przez kursantów.

Zapewnij wsparcie

Nauczanie/szkolenie online powinno wymagać mniej pracy, a nie więcej.
To oczywiste. Jednak nadal trzeba być dostÄ™pnym, aby w razie potrzeby pomóc uczniom. Dodaj swoje informacje kontaktowe do kursu lub strony wprowadzajÄ…cej do egzaminu.

Wyznacz cele

Nauka online daje uczniom większą autonomię i poczucie lepszej kontroli nad własną ścieżką kształcenia (i rozwoju). Zapewnienie uczestnikom pełnej swobody nie da im jednak poczucia autonomii. To, co prawdopodobnie odczują, to panika, ponieważ nie będą wiedzieli, co robić. Ludzie potrzebują granic
i jasnych celów, aby móc poczuć autonomiÄ™. Można to osiÄ…gnąć, wyznaczajÄ…c terminy wykonania zadaÅ„ lub testów wymaganych do przejÅ›cia do kolejnego etapu lub poziomu.

Przeanalizuj wyniki

Po osiÄ…gnieciu przez uczniów niektórych celów lub etapów szkolenia możesz rozpocząć analizÄ™ wyników i statystyk. W ten sposób nie tylko zobaczysz najmocniejsze strony uczestników, ale także dowiesz siÄ™, jak jako nauczyciel/trener możesz poprawić swoje metody nauczania oraz materiaÅ‚y.

Wprowadź zmiany

Po zapoznaniu siÄ™ z wynikami i uzyskaniu informacji zwrotnej od uczniów możesz wprowadzić zmiany w materiaÅ‚ach edukacyjnych lub zaktualizować je.

Przydatne zasoby

Artykuł z portalu Psychology Today

Dowiedz się więcej

Zalety i wady kursów online

Zalety i wady kursów online

Jak szkolisz swoich pracowników? Czy tradycyjne nauczanie w klasie nadal jest uznawane za najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…zanie w twojej organizacji? PomyÅ›l dwa razy! Oferowanie nauki online to...

Czytaj więcej