Nauczanie synchroniczne a asynchroniczne: jaka jest różnica?

Å»yjemy obecnie w erze cyfrowej i dlatego jesteÅ›my przytÅ‚oczeni nowymi technologiami ksztaÅ‚cenia. Wszystkie nowe technologie majÄ… jednÄ… wspólnÄ… cechÄ™: wspierajÄ… nauczanie asynchroniczne. Czym w takim razie jest nauczanie asynchroniczne? A jak ono siÄ™ ma do nauczania synchronicznego? Zacznijmy od wyjaÅ›nienia starego sposobu nauczania synchronicznego.

Synchronous vs. asynchronous learning
Priscila
Autor: Priscila Marketing
Data publikacji:
Czas czytania: 4 minuty

Jaka jest definicja nauczania synchronicznego?

Synchroniczność oznacza robienie czegoÅ› w tym samym czasie i dotyczy także ksztaÅ‚cenia. Synchroniczne nauczanie odnosi siÄ™ do wydarzenia edukacyjnego, w którym grupa uczestników uczy siÄ™ w tym samym czasie. [1]

Ma miejsce prawdziwa interakcja z innymi ludźmi.

W tym celu wszyscy uczestnicy powinni znajdować się w tej samej fizycznej lokalizacji, jak klasa lub w tym samym środowisku online, na przykład podczas konferencji internetowej, gdzie mogą wchodzić w interakcje z instruktorem i innymi uczestnikami. Wtedy ma miejsce prawdziwa interakcja z innymi ludźmi.

W szkoleniach korporacyjnych ten rodzaj ksztaÅ‚cenia ma miejsce podczas osobistych szkoleÅ„ lub seminariów internetowych na żywo, w których pracownicy lub klienci uczestniczÄ… w tym samym czasie.

Korzyści nauczania synchronicznego

 • Interakcja miÄ™dzy uczestnikami.
 • Wymiana wiedzy i doÅ›wiadczeÅ„ miÄ™dzy uczestnikami.
 • Informacje zwrotne dla instruktora w czasie rzeczywistym.
 • Szkolenie odbywa siÄ™ wedÅ‚ug ustalonego harmonogramu.

Co to jest nauczanie asynchroniczne?

Jeśli nauczanie synchroniczne odbywa się w tym samym czasie, uczenie asynchroniczne jest jego przeciwieństwem. Instruktor, uczeń i inni uczestnicy nie są zaangażowani w proces kształcenia w tym samym czasie. Nie ma interakcji w czasie rzeczywistym z innymi ludźmi. [1]

Przykładem tej metody w szkoleniu korporacyjnym jest tworzenie treści online z nagranymi filmami lub publikowanie egzaminu online na żądanie.

Korzyści nauczania asynchronicznego

 • Uczestnicy mogÄ… uczyć siÄ™ we wÅ‚asnym czasie i harmonogramie.
 • Mniej pracy dla trenerów i menedżerów zasobów ludzkich.
 • Zautomatyzowane zadania ograniczajÄ… powtarzalnÄ… pracÄ™, takÄ… jak przeprowadzanie zajęć online i egzaminów kwalifikujÄ…cych.
 • Pracownicy i klienci spÄ™dzajÄ… mniej czasu w klasie czy auli w godzinach pracy. [2]

Jakie sÄ… zatem różnice miÄ™dzy nauczaniem synchronicznym a asynchronicznym?

Nauczanie synchroniczne

Nauczanie asynchroniczne

Tradycyjne zajęcia

Nagrane zajęcia

Wiadomości błyskawiczne

Wiadomości e-mail

Natychmiastowa informacja zwrotna od instruktora i uczestników

Wysyłanie pytania i czekanie na odpowiedź

Połączenie telefoniczne

Nagrana wiadomość głosowa

Szkolenie osobiste

Szkolenia online (bez wideo na żywo)

Webinar na żywo

Nagrany webinar

Tempo zadane przez grupÄ™

We własnym tempie

W tym samym czasie

W różnym czasie

W jaki sposób Easy LMS obsÅ‚uguje obydwa sposoby nauczania?

Możesz tworzyć treÅ›ci w Easy LMS zarówno dla scenariuszy nauczania synchronicznego, jak i asynchronicznego.

Easy LMS i nauczanie synchroniczne

Kursy online można łączyć z konferencjami internetowymi.

JeÅ›li chcesz prowadzić kursy online na żywo, możesz Å‚Ä…czyć kursy online z narzÄ™dziem do prowadzenia konferencji internetowych. InnÄ… opcjÄ… jest zaÅ‚ożenie forum dyskusyjnego, na którym uczestnicy mogÄ… wchodzić ze sobÄ… w interakcje podczas tego samego kursu. JeÅ›li wybierasz podejÅ›cie mieszane, możesz udostÄ™pnić ankietÄ™ lub quiz uczestnikom podczas rozmowy lub szkolenia osobistego. Ta metoda pozwala gromadzić informacje zwrotne od odbiorców w czasie rzeczywistym. AnkietÄ™ lub krótki quiz można udostÄ™pnić za poÅ›rednictwem wiadomoÅ›ci e-mail, linku, a nawet kodu QR, który można Å‚atwo pobrać za pomocÄ… aparatu w smartfonie.

Easy LMS i nauczanie asynchroniczne

Twórz piÄ™kne kursy i testy z filmami, nagraniami webinaru, plikami audio itd. NastÄ™pnie podziel siÄ™ nimi z uczestnikami, aby mogli uczyć siÄ™ we wÅ‚asnym czasie. Kiedy uczniowie sÄ… online, ty nie musisz być w sieci, co oznacza, że ​​możesz wykorzystać swój czas na inne, ważniejsze zadania! Stwórz treÅ›ci edukacyjne raz i udostÄ™pniaj je przez caÅ‚e życie! Uzyskaj analizy i dane o swoich uczestnikach oraz znajdź luki w wiedzy, aby w razie potrzeby Å‚atwo wprowadzić zmiany w materiaÅ‚ach.

Przydatne zasoby

1) ArtykuÅ‚ z portalu eLearners
2) Artykuł z portalu ThoughtCo

Często zadawane pytania

 • Co to jest nauczanie synchroniczne?
  Nauczanie synchroniczne odbywa się w tym samym czasie dla instruktora i uczniów, co oznacza, że ​​zachodzi między nimi interakcja w czasie rzeczywistym. Może mieć miejsce w trybie online lub offline.
 • Co to jest nauczanie asynchroniczne?
  Nauczanie asynchroniczne niekoniecznie musi odbywać się w tym samym czasie dla instruktora i uczniów. Nie ma interakcji w czasie rzeczywistym; treści edukacyjne są wcześniej przygotowane i udostępnione do późniejszego wykorzystania.
 • Jakie sÄ… główne różnice?
  Synchroniczny = dzieje się w tym samym czasie. Asynchroniczny = nie dzieje się w tym samym czasie. Dzięki nauczaniu synchronicznemu uczestnicy mogą otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne. W nauczaniu asynchronicznym uczestnicy mogą uczyć się we własnym tempie.

Dowiedz się więcej

Skuteczność nauki online

Skuteczność nauki online

Czy nauka online jest tak samo skuteczna jak nauka bezpośrednia? Skąd wiadomo, że uczniowie będą uczyć się tyle samo (lub więcej) na kursach online, jeśli...

Czytaj więcej