E-Cankar, kaj porečeš?

Cankarjevo leto 2018

Prični

E-Cankar, kaj porečeš?

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je v okviru projekta Dobreknjige.si ob 100. obletnici Cankarjeve smrti oblikovala spletni kviz, ki nas vodi skozi različne podatkovne zbirke in e-vire, v katerih je moč najti tudi informacije o velikem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju.