Arvodering

Start

Arvodering

Som god man eller förvaltare har du rätt till arvode för det uppdrag du utför.

Som huvudregel betalas arvodet av huvudmannen själv, men om särskilda skäl föreligger kan kostnaden för arvodet falla på kommunen.

I den här mikroutbildningen går vi igenom hur arvoderingen går till.

Du behöver inte registrera dig för att genomföra utbildningen utan kan trycka på "fortsätt utan ett konto" på nästa bild.