Att upprätta en årsräkning

Start

Att upprätta en årsräkning

I varje godmans- och förvaltarskap som innehåller omfattningen "förvalta egendom" ska du som ställföreträdare lämna in en årsräkning. 

Årsräkningen ska vara inlämnad innan 1 mars varje år.

I den här mikroutbildningen går vi igenom hur du som ställföreträdare upprättar en årsräkning.

Du behöver inte registrera dig för att genomföra utbildningen utan kan trycka på "fortsätt utan ett konto" på nästa bild.