Bevaka rätt i dödsbo

Start

Bevaka rätt i dödsbo

Som ställföreträdare kan du för din huvudmans räkning behöva bevaka dennes rätt i ett dödsbo som hen är delägare i.

I den här mikroutbildningen får du grundläggande information om hur du ska gå tillväga och vilka handlingar som nämnden behöver för att kunna lämna samtycke till egendomens fördelning i dödsbo.

Du behöver inte registrera dig för att genomföra utbildningen utan kan trycka på "fortsätt utan ett konto" på nästa bild.