Försäljning av bostad

Start

Försäljning av bostad

Som ställföreträdare kan du, av olika anledningar, för din huvudmans räkning sälja fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. För detta krävs överförmyndarnämndens samtycke.

I denna mikroutbildning får du grundläggande information om hur du ska gå tillväga och vilka handlingar som nämnden behöver för att kunna lämna samtycke till en försäljning. 

Du behöver inte registrera dig för att genomföra utbildningen utan kan trycka på "fortsätt utan ett konto" på nästa bild.