Förteckning

Start

Förteckning

När ett godmanskap eller förvaltarskap anordnas ska du som ställföreträdare upprätta en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder.

Förteckningen ska vara inlämnad senast två månader efter uppdragets startdatum.

I den här mikroutbildningen går vi igenom hur du som ställföreträdare upprättar en förteckning.

Du behöver inte registrera dig för att genomföra utbildningen utan kan trycka på "fortsätt utan ett konto" på nästa bild.