De bästa metoderna för e-lärande

Nu när du vet att e-lärande har många fördelar, så kan vi titta närmare på de bästa metoderna för att använda sig utav det. Finns det ett bra och ett dåligt sätt att använda sig av e-lärande? Vad behöver du ha i åtanke innan du påbörjar ett program med e-lärande?

Knowly
Skriven av Knowly Contentskrivare
Publicerad den
Läsningstid 3 minutes

Förbered dig

Förbered dig själv, ditt material och dina elever. Sätt förväntningar. Studier visar att de institutioner som är mest framgångsrika inom e-lärande förklarade varför de använde e-lärande som metod, hur metoden skulle kunna gynna eleverna, samt vad som förväntades från eleverna. När du har bestämt dig för att använda e-lärande i din organisation (men innan du har implementerat det), så är det viktigt att du förklarar dina motiv för att börja använda e-lärande. Förklara hur det kommer att förenkla elevernas liv och hjälpa dem att förbättras inom sina yrken/akademiska karriärer när de har gått utbildingen, osv. Den här förberedelsen är väsentlig för att du ska ha engagerade och intresserade elever när processen börjar.

Organisera

Organisera inlärningsmaterialet på ett begripligt sätt. Strukturera din kurs så att den är enkel att navigera. Testa alla dina länkar för att försäkra dig om att de är aktiva och uppdaterade. Dela upp din text i mindre stycken så att de är enkla att läsa. Du kan använda dig utav punktlistor, videofiler och bilder för att göra processen mer engagerande och intressant. Lägg till instuderingsfrågor efter en lång text eller video, för att kontrollera att eleverna förstår innehållet.

Förse användare med support

E-lärande ska minska din arbetsbörda, inte öka den. Det förstår vi helt och hållet. Däremot är det fortfarande nödvändigt att vara tillgänglig för att hjälpa dina elever om de behöver det. Du kan ange dina kontaktuppgifter i kursen eller introduktionssidan för provet så att dina elever kan kontakta dig vid behov.

Sätt mål

E-lärande ger elever mer autonomi, och en känsla av kontroll över den egna inlärningsprocessen. Att ge elever fullkomlig frihet, däremot, kommer inte ge dem en känsla av självstyre. De kommer antagligen att känna panik när de inte vet vad det ska göra. För att kunna känna autonomi så behöver elever gränser och tydliga mål. Det kan t.ex. vara aktiviteter eller prov som behöver avklaras inom en viss tidsram, så att de kan gå vidare till nästa steg eller nivå.

Analysera resultaten

Efter att eleverna har avklarat ett par mål eller steg i utbildningen så kan du börja analysera resultaten och kolla på statistiken. Inte nog med att detta visar dig dina elevers styrkor så kommer det även att hjälpa dig som utbildare att förbättra dina undervisningsmetoder och ditt material.

Gör justeringar

Du kan uppdatera eller göra justeringar i inlärningsmaterialet när du har gått igenom resultaten och fått feedback från eleverna.

Psychology Today

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod