Bedömning vs. utvärdering: vad är skillnaden?

Bedömningar och utvärderingar är inte samma sak. Men vad är skillnaden mellan dem? Vi går igenom båda termerna i den här artikeln och förklarar vad som skiljer dem åt.

Assessment vs Evaluation difference

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Vad är en bedömning?

I utbildningsvärlden så brukar man säga att en bedömning är en systematisk dokumentationsprocess av empirisk data som används för att mäta kunskaper, åsikter, färdigheter och olika övertygelser. Lärare gör bedömningar för att utveckla elevers inlärningsstigar. Det här är en ganska sammanfattad förklaring, klicka här om du vill läsa mer om bedömningar.

Vad är en utvärdering?

Hur definierar man utvärderingar inom utbildning? Utvärderingar fokuserar på betyg, och kan reflektera andra klassrumselevement än kursinnehåll och kunskapsnivåer. En utvärdering kan även användas till att ge en slutgiltig översyn för att mäta kvalitén på utbildningen. Det är produktorienterat, vilket innebär att den främsta frågan är: "Vad har vi lärt oss här?". I korthet så är utvärderingar kritiska.

Exempel:

Du får en blomma i gåva.

Utvärdering: “Blomman är lila, för kort och har inte tillräckligt med blad."

Utvärderingar är kritiska.

 

Bedömning: “Jag vattnar blomman för att bidra till dess tillväxt.”

Bedömningar ökar kvaliteten.

Sambandet mellan bedömningar och utvärderingar

Det finns även vissa likheter mellan bedömningar och utvärderingar. Båda kräver kriterier, använder mått och är bevisdrivna.

Vad är skillnaden mellan dem?

Bedömning                                  Utvärdering

Är en pågående process                  Ger dig ett avslut

Förbättrar kvalitén på inlärning       Kritiserar inlärningsnivåer

Individualiserat                                   Applicerat enligt standarder

Ej betygsatt                                         Betygsatt

Förser dig med feedback                  Visar dig tillkortakommanden

Processorienterat                               Produktorienterat

Läs mer om bedömning vs. test.

Användbara källor

University of Nebraska-Lincoln

FAQ (Vanliga frågor)

✔️ Vad är en bedömning?
En bedömning är en systematisk process av att dokumentera empirisk data som används för att mäta kunskaper, åsikter, färdigheter och olika övertygelser.

✔️ Vad är en utvärdering?
En utvärdering fokuserar på betyg och kan reflektera klassrumselement som inte har med bemästring av kunskap eller kursinnehåll att göra.

✔️ Vad är sambandet mellan bedömningar och utvärderingar?
Båda kräver kriterier, använder mått och är bevisdrivna.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod