Bedömningsuppgifter i klassrummet: hur förbättrar de inlärningen?

Bedömningsuppgifter tar reda på om dina mål möter elevernas undervisningsbehov. Bedömningsuppgifter i klassrummet är nödvändiga eftersom många lärare planerar undervisningsmaterialet själva. I den här artikeln så kommer vi att diskutera vikten av att ha bedömningsuppgifter i klassrummet, samt hur de kan förbättra inlärningen.

Assessment in the classroom

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Vikten av bedömningsuppgifter i klassrummet

"Förbättring" är ett nyckelement när det kommer till bedömningsuppgifter i klassrummet. Bedömningsuppgifter är viktiga för utvecklingen av din planering som lärare. Men bedömningsuppgifter kan ofta användas på fel sätt. De handlar om förbättring, och kan inte likställas med utvärderingar. En utvärdering visar var eleven gör dåligt ifrån sig, och är dömande, medan en bedömningsuppgift handlar om att ge eleven feedback, och är mer positiv. Läs mer om skillnaden mellan bedömningsuppgifter och utvärderingar.

Du har pluggat i en hel vecka för att få godkänt på ditt prov. Men när du skriver provet så utforskar det ett helt annat ämne än det som du har lärt dig. Detta visar att undervisningen inte har mött lärarens mål. Om ett problem som detta uppstår efter att eleverna har gjort en bedömningsuppgift så är det dags att lösa problemet. Bedömningsuppgiften är alltså en pågående process genom hela undervisningen.

När en klass har gjort en bedömningsuppgift så kommer inte eleverna att bli förvånade när de skriver provet, eftersom undervisningen uppnår deras behov. Både undervisning och inlärning måste vara meningsfulla och möta elevernas behov.

Typer av bedömningsverktyg i klassrummet

Det finns olika typer av bedömningsuppgifter. De mest populära typerna är formativa och kumulativa bedömningar.

Formativa bedömningsuppgifter tar plats i början av din undervisning. Det ger skaparen feedback kring undervisningens styrkor och svagheter, så att en vet vilka områden som behöver förbättras. Kumulativa bedömningsuppgifter tar plats när undervisningen implementeras. Summativa bedömningsuppgifter har i syfte att uppskatta till vilken längd som de mest viktiga utfallen av undervisningen har uppnåtts.

Slutsats

Bedömningsuppgifter i klassrummet är väldigt viktiga. Läraren kan med olika typer av bedömningsuppgifter utvärdera den kontinuerliga processen av sina undervisningsmetoder i syfte av att förbättra sin planering.

Läs mer om varför bedömningsuppgifter är viktiga inom utbildning.

Användbara källor

The National Academies Press
LearnAlberta

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod