Varför är bedömningar och utvärderingar viktiga inom utbildning?

Bedömningar är ett vanligt verktyg som används inom utbildning. Hur kan lärare använda bedömningar för att förbättra sin undervisning? I den här artikeln så går vi igenom varför bedömningar är viktiga för inlärning.

 

Why assessment is important in education

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

När du börjar skapa lektionsmaterial till dina elever så kommer du att behöva utvärdera din undervisning. Lärare sätter mål som ska nås i slutet på varje kapitel eller slutet på kursen. Bedömningar fastställer ifall utbildningsmålen har blivit mötta. Frågor som under loppet av en bedömning kan komma upp är: "Undervisar vi det som vi ämnar att undervisa?", "Uppnår vi målen som vi satt upp för undervisningen?", "Finns det ett sätt att förbättra undervisningen och främja bättre lärande?". Frågor som dessa behöver inte nödvändigtvis ställas under ett viss stadie av planeringen, utan kan göras genom hela planeringen och även efter att undervisningen har implementerats. Bedömningar påverkar beslut inom olika domäner såsom: betyg, framsteg, undervisningsbehov, placering och läroplan.

Först och främst behöver du identifiera vilka bedömningar som du behöver. Det finns tre olika typer att välja mellan: behovsdrivna bedömningar, målorienterade bedömningar och prestationsbedömningar.

Behovsdrivna bedömningar

Vad betyder behovsdriven bedömning egentligen? En behovsdriven bedömning används för att identifiera brister i prestationer. När du väl har identifierat dessa så kan du fundera på sätt att åtgärda dem.

Olika typer av behovsdrivna bedömningar

Normativa behov

Dessa identifieras genom att jämföra målgruppen med en nationell standard. När målgruppens prestationer ligger under den nationella standarden så finns det ett normativt behov.

Komparativa behov

Dessa identifieras genom att jämföra målgruppen med en motsvarande peer-grupp. Om det finns en skillnad mellan dessa grupper så finns det ett komparativt behov.

Kända behov

När en individ har en önskan eller känsla att det är nödvändigt att förbättra den egna prestationen, eller publikens prestationer så finns det ett gap mellan den befintliga situationen och den önskade situationen.

Uttryckta behov

Ett känt behov som har blivit uttryckt.

Förväntade eller framtida behov

Ett sätt att identifiera förändringar som kommer eller kan ske i framtiden.

Viktiga oförutsedda behov

Sällsynta incidenter som kan ha betydande konsekvenser. Dessa är potentiella problem som skulle kunna ske.

Målanalys/bedömning

Ibland är inte en behovsdriven bedömning alltid rimlig. Ett alternativt tillvägagångssätt är en målanalys/bedömning som börjar med ett identifierat problem, där analysen addresserar en lösning. En målanalys kan även använda data från en behovsdriven bedömning för att fastställa vilka prioriteringsområdena är.

Prestationsanalys/bedömning

Innan du påbörjar processen av att designa din undervisning så är det viktigt att fastställa ifall utbildningen faktiskt kommer att lösa problemen. Och en prestationsanalys är just ett sätt att identifiera prestationsproblem. Den här processen kan beskrivas som att hitta källan till problemet. Om grunden till problemet är känt så kan den bästa lösningen avgöras. Exempel på saker som kan orsaka prestationsproblem är brist på kunskap och färdigheter, brist på motivation, miljörelaterade faktorer, management-faktorer och sociala relationer.

Läs mer om bedömningar i klassrummet.

Användbara källor

Study.com
Kent State University

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod