Hur gör man onlinekurser och utbildningar mer interaktiva?

Att göra onlinekurser och utbildningar mer interaktiva är väsentligt för att öka motivationen hos deltagare. Men hur går man till väga?

Här kommer vi i första hand att förklara meningen med interaktiv kommunikation, och i andra hand ge tips för att förbättra interaktiviteten i dina onlinekurser och utbildningar. Därefter går vi in på hur vår utbildningsplattform använder sig av interaktivitet.

Knowly
Skriven av Knowly Contentskrivare
Publicerad den
Lästid 3 minutes

Förklaring

Ömsesidig kommunikation är ett nyckelelement i interaktiv kommunikation. Innan datorer, internet och digitala enheter så kommunicerade vi på ett ensidigt sätt. Det fanns ofta någon form av budbärare, och en mottagare som kunde ta emot information men inte ge gensvar. Exempel på ensidiga kommunikationssystem är böcker och TV. Interaktiv kommunikation däremot är ett utbyte av idéer där båda deltagare, vare sig människa, maskin eller konstform, är aktiva och kan ha en effekt på varandra. Med det sagt så ska vi gå igenom ett par tips på hur du kan göra din onlinekurs med interaktiv!

Tips på hur du kan förbättra interaktiviteten i din onlinekurs

Uppmuntra till grupparbeten

Starta gruppdiskussioner i din onlinekurs. Deltagare kan då diskutera olika frågor och arbeta tillsammans på sina projekt. Det är även möjligt att lägga till en lärare i gruppchatten. Läraren kan leda diskussionen och uppmuntra eleverna till att lösa problemfrågor tillsammans via gruppchatten. På så sätt kan läraren hålla koll på eleverna. Att interagera gör det även möjligt för deltagare att lära från varandra!

Ställ frågor under online-föreläsningar

Online-föreläsningar kan vara lite tråkiga eftersom det inte går att ställa frågor under dem. Att involvera elever är viktigt för att de ska bibehålla ett intresse för ämnet. Gör det möjligt för dina elever att ställa frågor till läraren under en online-föreläsning. Även läraren kan ställa frågor till eleverna.

Inkludera frågesporter och test

Det går att skapa interaktivitet genom att få en respons från både människor och olika medium. Att inkludera frågesporter och test ökar elevernas deltagande eftersom de får omedelbar feedback i form av resultat på frågesporten/testet (vilket gör det interaktivt). Det är ett roligt sätt att lära sig nya saker och elever får en bild av sina prestationer från resultaten.

Hur interaktiv är vår utbildningsplattform?

Låt oss ge ett par exempel på hur vår utbildningsplattform är interaktiv.

Vår utbildningsplattform erbjuder möjligheten att använda frågesporter och test. Du kan variera interaktiviteten i din frågesport genom att t.ex. välja att ge feedback efter varje fråga, eller när alla frågor är besvarade. Du kan välja vilket tidsspann som dina elever har tillgång till din frågesport (ett helt år, en månad, endast en halvtimme, osv.). När de är färdiga med frågesporten så kan både du och dina deltagare ta en titt på resultaten och se om de behöver öva mer, eller om de redan befinner sig på en avancerad nivå.

Det är även möjligt att göra grupparbeten med vårt verktyg. Om du använder vår Disqus plug-in så kan du skapa ett diskussionsforum till dina deltagare i vår Portal. Läs mer om hur det funkar här!

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Spelifierat LMS

Spelifierat LMS

I den här artikeln så kommer vi att gå igenom vad ett spelifierat LMS är för någonting, samt vilka fördelar det har. Spel och lärande...

Läs mer