Om omvända klassrum

 • Vad är omvänt klassrum?

  Vad betyder omvänt klassrum? I den traditionella modellen så står läraren mellan eleven och kunskapen. I ett omvänt klassrum så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor eller coach. I modellen omvänt klassrum så behöver elever förbereda sig inför sina kontaktstunder med läraren. Under kontaktstunderna så kan lärare zooma in på applicering och djupare bearbetning av inlärningsmaterialet.

  Read more

 • För- och nackdelar med omvänt klassrum

  Omvänt klassrum har flera för- och nackdelar. Väger fördelarna tyngre än nackdelarna? Ta reda på det i den här artikeln.

  Omvänt klassrum är en metod som har blivit mer och mer populär sen internets härkomst. Det är en 180 graders omvändning av traditionell undervisning. I ett omvänt klassrum så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor eller coach.

  Read more

 • Omvänt vs. traditionellt klassrum

  En 180 graders omställning från traditionell undervisning. Men vad innebär det egentligen? I den här artikeln beskriver vi betydelsen av både det omvända klassrummet och traditionell undervisning. Vi sammanfattar skillnaderna i slutet :-)

  Read more

 • Omvänt klassrum vs. blandade lärmiljöer

  Vad är skillnaden mellan blandade lärmiljöer och omvänt klassrum? Finns det någon skillnad mellan dem? Det får du reda på i den här artikeln :-)

  Read more

Kom igång idag!

Gå med nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din provperiod idag