Hur kartlägger man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Anställda kan vara som barn. Föräldrar med mer än ett barn kan berätta att varje barn är unikt. Det som fungerar med ett barn fungerar inte nödvändigtvis med ett annat. Det är en liknande situation med anställda. Samma regler gäller inte för alla. Så hur kan du identifiera dina anställdas utbildningsbehov? En bra idé är att genomföra tester och undersökningar för att ta reda på mer om varje medarbetares personlighet, arbetsstil och kunskapsluckor.

Identify training needs of your employees
Priscila
Skriven av Priscila Marknadsföring
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 7 minutes

Identifiera dina anställdas utbildningsbehov

Det finns olika typer av färdigheter: tekniska färdigheter och mjuka färdigheter. Tekniska kvalifikationer eller hårda färdigheter avser en persons förståelse och förmåga att tillämpa tekniska kunskaper på arbetsplatsen [1].

Mjuka färdigheter är en kombination av sociala färdigheter, kommunikationsförmåga och personlighetsdrag. De gör det möjligt för människor att navigera framgångsrikt i sin arbetsmiljö. För att bli en framgångsrik utbildare behöver du identifiera luckor i båda av dessa typer av färdigheter.

Identifiera luckor i tekniska kunskaper

Först måste du identifiera luckorna i dina anställdas tekniska kunskap. Vilka aktiviteter behöver de utföra dagligen, och vilka veckovis? Att identifiera deras kunskapsluckor är inte så komplicerat. För att ta reda på dem kan du göra några djupintervjuer med dina anställda och chefer.

En mindre tidskrävande metod är att testa deras kunskapsnivåer. För det kan du skapa ett onlinetest med frågor som täcker olika aspekter av deras jobb. Därefter analyserar du deras resultat. Att se vad gruppen hade svårt att svara på hjälper dig att identifiera områden som behöver mer uppmärksamhet och undervisning. Det är också möjligt att jämföra dina resultat mot andra företag i samma bransch för att se hur din personal står sig i jämförelse med sina kollegor.

Efter att ha samlat in och analyserat din data är det dags att skapa utbildningsmaterial anpassat efter dina anställdas behov. När du delar detta material med dina nuvarande anställda kan du utvärdera förändringar i deras prestationer över tid.

Fråga dina anställda vad du kan göra bättre

Förbättrade utbildningen deras prestation och förmåga att slutföra sitt arbete? Om svaret är ja, fantastiskt!. Fira din framgång. Du kan använda samma material för att onboarda nya medarbetare. Har utbildningen inte uppnått de förväntade resultaten? Dags att skapa en enkät och fråga dina anställda vad du kan göra bättre. Använd den här kunskapen för att förbättra ditt utbildningsmaterial och liknande, tills du har förbättrat det till (eller nära till 😉) perfektion. Du vet vad ditt företag gör för arbete, vi går därför inte in på detaljer om vad du bör inkludera i dina tekniska tester eller ditt utbildningsmaterial. Men vi hoppas att du ändå kan förstå poängen 😏.

Identifiera luckor i mjuka färdigheter

Varje anställd har en unik inlärningsstil, arbetsstil och personlighet

Mjuka färdigheter är mer utmanande att lära ut och identifiera. En företagskris är inte rätt tid att ta reda på vem som fungerar bra under stress eller vem som inte passar ihop med sin chef. Det är inte heller ett bra tillfälle att avgöra vilken inlärningsstil som passar varje person bäst. Så ett utmärkt sätt att lära känna dina anställda är att göra det personligen.

Men i denna teknologiska värld fattas beslut snabbt och fler människor arbetar remote. Under dessa omständigheter är undersökningar och personlighetstest bra alternativ för att lära sig om dina anställda.

Varje anställd har en unik inlärningsstil, arbetsstil och personlighet. Det kan låta självklart, men det är något som många företag bortser från när de hanterar människor. Att hantera olika människor på samma sätt "för det är så det alltid har gjorts" kan skapa problem som annars inte skulle existera.

Att ge några smarta personlighetstest till ditt team, inklusive chefer, kan hjälpa till att identifiera deras olika stilar. Kom ihåg att ställa frågor för att lära dig om hur de uppfattar sig själva och den organisation som de arbetar för. Resultaten kan överraska dig.

Olika motivationer och inlärningsstilar

Nedan följer några ramverk som du kan använda som inspiration för att lära dig mer om dina anställda och förfina dina ledaregenskaper:

De fyra tendenserna

Gretchen Rubins bok, The Four Tendencies, utforskar vad som motiverar olika människor [2]. Hon delar in människor i fyra kategorier och tendenser: Upholders, Questioners, Obligers och Rebels.

Hon förklarar att anammandet av det här ramverket när man har att göra med människor kan hjälpa en att uppnå bättre resultat i ditt professionella (och personliga) liv:

 • Upholders vill veta vad som borde göras.
 • Questioners vill ha rättfärdiganden.
 • Obligers behöver accountability.
 • Rebels vill ha friheten att göra saker på sitt sätt.

Vill du ta reda på din tendens? Gör hennes frågesport här.

Hennes studie visar att när man tar reda på vad som motiverar ens medarbetare och kollegor kan det resultera i bättre prestationer.

Inlärningsstilar

Howard Gardners forskning inom Multiple Intelligence har fastställt att det finns fyra huvudsakliga inlärningsstilar [3]. Att förstå skillnaderna i dessa typer av inlärningsstilar kan ha en betydande inverkan på din företagsutbildning:

 • Visuella elever är vanligtvis skickliga på att skriva anteckningar och göra listor. De memorerar väl vad de kan visualisera. Du kan tillgodose denna inlärningsstil genom att inkludera bilder och diagram i ditt lärinnehåll.
 • Auditiva elever tenderar att lära sig bättre när det som de lär sig förstärks av ljud. Ett utmärkt sätt att tillgodose deras behov är att använda ljud och video i ditt utbildningsmaterial.
 • Kinestetiska elever är mer taktila och behöver engagera sig i saker som de lär sig. De kan lyckas bäst med praktiska övningar.
 • Läs-/skrivelever föredrar att lära sig genom skrivna ord. Denna stil är förmodligen den enklaste att ta itu med. Dela intressant skriftlig information med dem och ge dem också möjligheter att skriva.

Du kan ta reda på dina anställdas inlärningsstilar med en snabb undersökning. Med den informationen i åtanke kan du skräddarsy ditt utbildningsmaterial för att möta deras behov och få bättre resultat.

Ta din personalutbildning till nästa nivå

Ta reda på vad problemet är, och erbjud sedan lösningen

Med allt detta sagt bör det stå klart för dig att det är möjligt att ta din personalutbildning till nästa nivå om: 

 1. Du klurar ut vilka luckor dina anställda har inom hårda och mjuka färdigeheter.
 2. Du adresserar dessa luckor i ditt utbildningsmaterial.

För att göra det kort: ta reda på vad problemet är, erbjud sedan lösningen och skörda frukterna!

Personalutbildning och Easy LMS

Med Easy LMS kan du enkelt skapa prov för att identifiera luckor i dina deltagares tekniska kunskaper. Du kan bestämma en gräns för att få godkänt, och utfärda certifikat automatiskt till de som klarar sig. Konfigurera e-post och bli informerad varje gång någon slutför ett prov.

Med uppgifter kan du skapa personlighetstest och undersökningar som låter dig lära dig mer om dina anställdas mjuka färdigheter. Du kan också upptäcka vad deras inlärningsstil är.

Slutligen, använd all denna information för att skapa stilrena kurser som kombinerar text, bilder, videor och ljudfiler som passar alla inlärningsstilar. Skapa en Lärportal och publicera alla dina kurser där. Enkelt!

Våra robusta rapporteringsfunktioner låter dig få en överblick över lärmaterialet. Se när dina användare påbörjar och avslutar sin utbildning och hur lång tid det tar för dem. Du kan också se vilka som var de mest utmanande och enklaste frågorna.

Du kan ta tillbaka kontrollen över din e-lärande strategi 💪. Det är bara några klick bort.

Läs vidare

 1. Wikipedia
 2. Gretchen Rubin 
 3. Rasmussen college 

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Varför använda ett LMS?

Varför använda ett LMS?

Varför bör man använda en lärplattform? Varför inte bara köra på gammalt mossigt kursmaterial och prov i pappersformat, och rätta svaren med en röd penna...

Läs mer