Frågesport med aktiv och passiv form

Den här sidan kommer att visa skillnaden mellan aktiv och passiv form. Vi kommer att förklara vad båda innebär och demonstrera med exempel för djupare förståelse. När du vet skillnaden mellan aktiv och passiv form så kommer du att kunna välja den typ av mening som passar dig bäst.

Active and Passive Voice Quiz

Aktiv form

Aktiv form beskriver en mening där subjektet utför en handling, dvs. verbet: (subjektet som utför handling) + (verb) + (objektet som mottar handlingen).

Exempel:

"Jag gjorde frågesporten på en timme."

Förklaring:

Jag (subjektet som utför handling) + gjorde (verb) + frågesporten (objektet som mottar handlingen) på en timme.

Passiv form

Passiv form beskriver en mening där subjektet mottar en handling av subjektet: (objekt som mottar handling) + (en böjning av "att vara") + (perfekt particip av ett verb) + av + (subjektet som utför handlingen).

Exempel:

"Frågesporten har gjorts utav mig på en timme."

Förklaring:

Frågesporten (objektet som mottar handling) + har (en böjning av "att vara") + gjorts (perfekt particip av ett verb) + utav + mig (subjektet som utför handlingen) på en timme.

Exempel:

Aktiv: Min kompis bjöd in hela gruppen till en fotbollsmatch.

Passiv: Hela gruppen har blivit inbjuden till en fotbollsmatch av min kompis.

Aktiv: Jag ska baka några kakor klockan elva.

Passiv: Några kakor kommer att bli bakade av mig klockan elva.

Hur gör man en frågesport i aktiv eller passiv form?

Vi rekommenderar inte att skriva frågor i passiv form. Frågor måste vara enkla att förstå, annars kan deltagare bli förvirrade. Frågor och svar som är skrivna i passiv form är svårare att läsa. Men när använder man passiv form då? Jo, när objektet som mottar handlingen ska framhävas. T.ex. "Alla frågor ska ha blivit besvarade innan deadline." (passiv form), istället för "Du ska ha besvarat alla frågor innan deadline." (aktiv form). Här är det viktigt att eleven uppfattar att just ALLA frågor ska ha blivit besvarade. Det är upp till dig vilken form du använder i dina frågor! Läs mer om tips och tricks som förbättrar dina frågor.

Fler användarfall för prov

Provskapare för ordförråd

Stavningstest med flervalsfrågor