Provskapare för ordförråd

Vad betyder egentligen ordförråd? I ordboken står det: En uppsättning av ord inom ett språk som är bekanta kallas för ordförråd. Barn i treårsåldern lär sig konkreta ord som katt, hund och bord. När barn börjar gå i skolan så lär de sig abstrakta ord såsom kärlek, makt och visdom. Åldersgruppen på barnen som ska göra provet avgör vilken typ av prov som ska skrivas. Barn i treårsåldern t.ex. kan oftast inte läsa ännu, därför måste eventuella prov innehålla annat än läsning. Bilder och ljud kan hjälpa dig med det. Du kommer att finna ett exempel längre fram.

Vocabulary Test Maker

Det finns ett flertal typer av frågor som du kan ställa för att förhöra ordförrådet. Här ges ett par exempel på de olika typer av frågor som du kan ställa. Du kan välja mellan flervalsfrågor och frågor med luckor som ska fyllas i.

Visa ord och välj rätt betydelse av ordet

Det här är den mest uppenbara frågan. Eleven måste kunna läsa, annars kommer de ej att förstå.

Visa ord och välj en bild som illustrerar det ordet

Den här typen av fråga funkar bäst med konkreta ord. Ett abstrakt ord som visdom t.ex., kan vara svårt att visa med en bild.

Visa bild och välj ett ord som passar till bilden

Även den här frågan fungerar bättre med konkreta ord. Eleven måste också tolka bilden direkt.

Spela ljud och välj rätt bild/ord

Det här skulle kunna vara ett sätt att förhöra ordförrådet hos yngre barn. De kan lyssna på ordet och välja en bild som hör till det ordet. Du måste se till att barnen förstår instruktionerna, då de ibland inte uppfattar instruktionerna och bara klickar på bilder.

Synonymer och motsatser

Den här typen av fråga kräver mer kunskap av eleven. De behöver först förstå betydelsen av ordet och sedan kunna både synonymer och motsatser till det ordet.

Hur kan vårt verktyg hjälpa dig?

Nu vet du vilka typer av frågor som du kan använda, variera gärna frågetyper. Vårt verktyg kan hjälpa dig skapa ditt eget prov för ordförrådet. Det är ett enkelt sätt att skapa ditt eget test och se omedelbara resultat från eleven. Speciellt om du vill veta vad för typ av ord som behöver lite extra uppmärksamhet. Du får en översikt av varje elev separat, och även en övergripande vy per fråga. Så, låt oss komma igång med att skapa ditt eget ordförrådstest!