För- och nackdelar med e-lärande

Kan du implementera e-lärande i din organisation? Hur kan du försäkra dig om att det är en bra investering? Vad är för- och nackdelarna med e-lärande?

Advantages and disadvantages of online learning

Vad är fördelarna med e-lärande?

Varför är e-lärande en växande trend?

  • Det är billigare: dina användare kan undervisas på vilken enheter som helst så länge enheten har nätåtkomst. Du behöver inte hyra lokaler eller betala för underhåll. Utöver det så kommer varken elever eller lärare att behöva pendla till lektionerna, vilket innebär att även de sparar pengar.

  • Det tar mindre tid: att inte behöva pendla till lektioner sparar inte bara pengar, utan även tid. Utöver det så kommer utbildaren inte att behöva undervisa samma lektion om och om igen till olika grupper av elever. Innehållet kan skapas en gång och delas med olika grupper vid behov.

  • Det tillåter inlärning i egen takt: elever kan gå kurser när och var som helst genom att använda sina egna digitala enheter. Elever som inte har tid för traditionella lektioner kan börja lära sig online när de har tid.

  • Det är modernt: de flesta människor idag föredrar att konsumera innehåll via internet. Faktum att du läser detta på nätet just nu är bevis på det! Vi använder internet för att läsa nyheter, kolla på våra favoritserier, chatta med vänner, boka tider, shoppa och så mycket mer. Varför skulle våra utbildningsmetoder förbli traditionella istället för att ta del av fördelarna som kan tillhandahållas på internet?

Vad är nackdelarna med e-lärande?

Finns det några? 😅 Ja, det finns faktiskt ett par nackdelar med e-lärande:

  • Det kräver självdisciplin: även om erfarenhet visar att elever blir mer självdisciplinerade när de använder sig av e-lärande så kan man ändå stöta på svårigheter med oengagerade elever. Om undervisningen sker på nätet så kan elevens lektionsaktiviteter inte kontrolleras.

  • Plagiat: om dina elever använder datorer utan tillsyn så finns det en möjlighet för dem att plagiera innehåll i uppsatser och andra bedömningsuppgifter.

  • Fusk: det kan vara enklare att fuska om du skriver ett onlineprov.

  • Isolering: eftersom elever inte behöver vara fysiskt närvarande i ett klassrum för att lära sig så kan det bli svårare (eller nästintill omöjligt) för dem att komma i kontakt med andra elever.

Hur kan den moderna eleven överkomma dessa utmaningar?

Trots att e-lärande kommer med ett par nackdelar så är vi på Easy LMS ganska partiska, och vi tycker att fördelarna väger mycket tyngre än nackdelarna.

Självdisciplin går att tillägna sig, och är en egenskap som gagnar elever på många andra sätt än bara i undervisningen.

Plagiat och fusk förekommer även i traditionell undervisning, och det finns sätt att förhindra det under t.ex. onlineprov. Det finns även plagiatkontroll online som inte går att använda i vanliga klassrum.

Isolering går att lösa om du kombinerar olika sätt att lära sig, som i blandade lärmiljöer, vilket möjliggör mer interaktion mellan elever.

Användbara källor