För- och nackdelar med online-bedömningar

Online-bedömningar, eller e-bedömningar är prov online som görs med syftet av att bedöma, mäta och dokumentera akademisk färdighet, framsteg i inlärning, förmåga att lära sig nya färdigheter eller övriga kunskapsrelaterade behov hos provtagarna. Tidigare har bedömningar ofta gjorts i pappersformat och behövdes då delas ut manuellt. Idag kan du skapa bedömningsuppgifter online, dela länken med dina användare och se deras resultat omedelbart.

Advantages and disadvantages of online assessments

Fördelar med online-bedömningar

Användningen av online-bedömningar sparar företag en hel del tid och pengar. Bedömningen kan ofta avklaras snabbare, ett flertal kandidater kan göra online-bedömningen på en och samma gång, och det finns inget behov av specialiserad (och dyr) personal. Deltagarna kan även göra bedömningen under lektionstid eller hemma genom att använda sina egna enheter. Du har tillgång till deras resultat och svar, och får omedelbar feedback på ditt ämne. Det hjälper dig som forskare, rekryterare, lärare och utbildare att lära dig mer om dina användare och anpassa dig efter deras behov, styrkor och svagheter.

Nackdelar med online-bedömningar

Man kan inte säga så mycket om nackdelarna med online-bedömningar, eftersom fördelarna väger så mycket tyngre. Men det kan finnas ett par nackdelar ändå, som att man behöver vara datakunnig för att kunna skapa och göra en bedömning. Teknologi är inte alltid tillförlitligt, och du kan få problem med internet eller uppkopplingen pga. elavbrott och liknande. Det kostar även att ha mjukvara för online-bedömningar.

Slutsats

Det är naturligtvis upp till dig att välja vad som är bäst i ditt fall, dvs. att fortsätta använda bedömningsuppgifter i pappersformat eller att köra på online-alternativet. Även om det kräver en viss ekonomisk investering så tror vi att fördelarna väger mycket tyngre än kostnaderna. Det blir mer valuta för pengarna eftersom du som yrkesman kommer att spara tid och pengar på många andra sätt. Online-bedömningar låter också deltagaren använda mobil inlärning, vilket betyder att de kan göra uppgifterna när- och var som helst. De får sina resultat direkt via mail. Du kan se deras resultat och ladda ner dem i en Excel-fil. Klicka här för att börja skapa din första bedömningsuppgift med vårt verktyg.

Användbara källor

University of Reading