Kunskapscentrum för bedömningsuppgifter

 • Vad är en online bedömningsuppgift? Definition

  Vad är definitionen av en online bedömningsuppgift?

  Read more

 • För- och nackdelar med online-bedömningar

  Online-bedömningar, eller e-bedömningar är prov online som görs med syftet av att bedöma, mäta och dokumentera akademisk färdighet, framsteg i inlärning, förmåga att lära sig nya färdigheter eller övriga kunskapsrelaterade behov hos provtagarna. Tidigare har bedömningar ofta gjorts i pappersformat och behövdes då delas ut manuellt. Idag kan du skapa bedömningsuppgifter online, dela länken med dina användare och se deras resultat omedelbart.

  Read more

 • Bedömningsuppgifter i klassrummet

  Bedömningsuppgifter tar reda på om dina mål möter elevernas undervisningsbehov. Bedömningsuppgifter i klassrummet är nödvändiga eftersom många lärare utvecklar sina egna undervisningsmetoder. Vi kommer att diskutera vikten av att ha bedömningsuppgifter i klassrummet, samt hur de kan förbättra inlärning.

  Read more

 • Bedömningsuppgifter: metoder och strategier

  Vill du skapa bedömningsuppgifter till din undervisning? Den här artikeln går igenom metoder och strategier för att förbättra dina bedömningsuppgifter.

  Read more

 • Mål för bedömning och utvärdering

  Vad är syftet med bedömningar? Bedömningsuppgifter skiljer sig från prov i att det senare har en gräns för godkänt, medan bedömningsuppgifter kan skapa olika resultat som inte nödvändigtvis är fel eller inkorrekta. Exempel på bedömningsuppgifter är enkäter, placeringstest, personlighetstest, skicklighetsprov, osv.

  Med vårt verktyg så kan du skapa olika typer av utvärderingar, såsom frågesporter, prov och bedömningsuppgifter. I sektionen "bedömningsuppgifter" så kan du välja mellan bedömningar med flera kategorier och enkel skala.

  Read more

Kom igång idag!

Gå med nästan 1 miljon deltagare och prova på vårt fantastiska verktyg.

Påbörja din kostnadsfria provversion idag