Vad är en online bedömningsuppgift?

Vad är definitionen av en online bedömningsuppgift?

What is an online assessment?

Det finns olika typer av online bedömningsuppgifter. Online bedömningsuppgifter används inom olika arbetsområden, och kan ha olika syften. Arbetsområdet som vi kommer att fokusera på här är utbildning. Bedömningsuppgifter som används inom utbildning innebär en systematisk hantering av dokumentation, samt att använda empirisk data för att förbättra kunskap, färdigheter, inställningar och övertygelser. Genom att tilldela bedömningsuppgifter så ser lärare till att elevernas kunskaper inom ett område utvecklas.

Bedömningsuppgifter kan fokusera både på enskilda elever och på grupper, såsom en hel klass, en institution eller ett specifikt program. Formativ bedömning ger dig en översikt på dina elever i början på undervisningsperioden. Det ger dig möjligheten att förbättra din undervisning i tid. Summativ bedömning ger dig resultat från hela undervisningen. Läs mer om olika typer av bedömningsuppgifter.

Läs mer om vikten av bedömningsuppgifter och för- och nackdelarna med online bedömningsuppgifter .

Användbara källor

Wikipedia

Start my trial  Free live demo