Skriv flervalsfrågor till frågesporter

Frågesporter med flervalsfrågor kan vara riktigt roliga. Bra flervalsfrågor kan vara faktorn som gör frågesporten grym, men bra frågor är svåra att skriva... Du hittar ett par riktlinjer här nedan, tips och tricks för att skapa korrekta, roliga och intressanta flervalsfrågor. Notera att de här riktlinjerna är menade för roliga frågesporter och inte för prov med flervalsfrågor.

Writing multiple choice quiz questions

1. Håll frågan och svaret så kort som möjligt.

Naturligtvis vill man som lärare vara 100% vetenskapligt nyanserad och korrekt i frågorna som man ställer, men att behöva läsa mycket under en frågesport där tid är en faktor kan vara jobbigt. Vi rekommenderar att du håller frågorna ungefär lika korta som en tweet, ca. 140 tecken. Även dina svar bör vara korta; vi rekommenderar max 75 tecken per svar.

2. Var kreativ med dina frågor och svar

Våra frågesporter är online, och de ska vara roliga att spela. De är inte som prov, där frågan måste vara klartydlig, utan man kan lura spelaren lite. Om du t.ex. har svårt med att skriva fler frågor så kan du göra variationer av olika frågor. Det skulle inte skada att ha de följande två frågorna i samma frågesport: "Vad är vattnets kokpunkt?", och "Vad är kokpunkten för vatten?". Håll koll på att detta inte överanvänds, vi rekommenderar max en variation var sjunde fråga.

3. Undvik grammatiska felparningar

Det finns alltid några riktigt smarta elever i klassen, och bra spelare använder ofta den här metoden. Ett exempel:

Ett ord som används för att beskriva ett substantiv kallas för en/ett:
a. Adjektiv
b. Konjunktion/bindeord
c. Pronomen
d. Verb

En bättre lösning är:

Vilket ord beskriver ett substantiv:
a. Adjektiv
b. Konjunktion/bindeord
c. Pronomen
d. Verb

4. Använd dig utav olika längder på svar, eller undvik det helt

Många spelare lägger korten på det längsta svaret när det inte kan svaret på en fråga. Du kan antingen undvika olika längder på dina svar, eller använda det medvetet för att testa dina spelare.

5. Använd fel svar

Inkorrekta svar som är lite roliga kan göra en tråkig frågesport lite mer intressant att spela. Det kan vara ett absurt påstående för förvirra eleven eller skapa en rolig anknytning till något annat. Två exempel på detta är:

Vem tog över när Lenin dog?
A. Starr
B. Stalin
C. Harrison
D. McCartney

Canterbury Tales skrevs på:
a. Fornengelska
b. Medelengelska
c. Tidig modern engelska
d. Midgårdska

Överanvänd inte den här metoden, vi rekommenderar max ett avsiktlig felsvar var femte fråga

6. Använd samma svar

Har du svårt med att skriva nog med frågor till din frågesport? Fråga två olika frågor med samma svar. Detta kommer att hålla dina elever fokuserade, och ger dig chansen att täcka ett flertal aspekter av samma ämne. Det låter komplicerat, men är egentligen ganska enkelt:

Fråga 1: Vem lade majoriteten av grunderna för klassisk mekanik?
A. Isaac Newton
B. Albert Einstein
C. James Clerk Maxwell

Fråga 2: Vem utvecklade relativitetsteorin?
A. Albert Einstein
B. Isaac Newton
C. James Clerk Maxwell

Fråga 3: Vem utvecklade teorin om klassisk elektromagnetism?
A. James Clerk Maxwell
B. Isaac Newton
C. Albert Einstein

7. Skriv inte hela dagen

De flesta människor bränner upp sin kreativitet på 1-1.5 timmar. Skriv under det här tidsspannet, och ta en paus för att göra någonting annat innan du går tillbaka till skrivandet. Det blir roligare och dina frågor kommer att bli mycket bättre.

8. Gör en peer-review på dina frågor

Be någon annan att läsa igenom dina frågor. Du är inte tvungen att ändra allt som de anmärker på, men lyssna ändå på det som de har att säga.

Användbara källor

Brigham Young University
Vanderbilt University