Om omvända klassrum

 • Vad är omvända klassrum?

  Omvänt klassrum, vad betyder det egentligen? Det är en 180 graders vändning från "traditionell" undervisning. Men vad säger det egentligen? I den traditionella modellen så står läraren mellan eleven och kunskapen. I det omvända klassrummet så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor och en coach. I den omvända klassrumsmodellen så förbereder elever inför sina kontakttider. Under kontakttider så kan lärare zooma in på appliceringen och bearbetningen av undervisningsmaterialet.

  Read more

 • För- och nackdelar med omvänt klassrum

  Det omvända klassrummet är en metod som har blivit mer och mer populär sedan ankomsten av internet. Det är en 180 graders omvändning av traditionell utbildning. Med det omvända klassrummet så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor och en coach. Men vad är för- och nackdelarna med det omvända klassrummet? Väger fördelarna tyngre än nackdelarna? Det kommer du att få reda på i den här artikeln :-)

  Read more

 • Omvänt vs. traditionellt klassrum

  En 180 graders förändring i undervisningen. Men vad säger det egentligen? Den här artikeln kommer att beskriva betydelsen av både det omvända klassrummet och traditionell undervisning. Vi sammanfattar skillnaderna i slutet :-)

  Read more

 • Omvända klassrum vs. blandade lärmiljöer

  Vad är skillnaden mellan blandade lärmiljöer och omvända klassrum? Finns det någon skillnad mellan dem?

  Read more

Kom igång idag!

Gå med nästan 1 miljon deltagare och prova på vårt fantastiska verktyg.

Påbörja din kostnadsfria provversion idag