Omvända klassrum vs. blandade lärmiljöer

Vad är skillnaden mellan blandade lärmiljöer och omvända klassrum? Finns det någon skillnad mellan dem?

Flipped classroom vs blended learning

Vad är blandade lärmiljöer?

"Ta upp böckerna och läs första kapitlet". Det här är en mening som du måste ha hört hundratals gånger. Nuförtiden skulle den meningen kunna bytas ut mot "Klicka på länken och följ instruktionerna på din laptop". Den första situationen är exempel på en klassisk inlärningsmetod. Den andra situationen visar en modern inlärningsmetod. Vad betyder blandade lärmiljöer? Du har gissat rätt! Det är nämligen en blandning mellan en klassisk och modern inlärningsmetod. Elever lär sig från sina datorer samtidigt som de blir undervisade av sina lärare. Ett exempel på blandade lärmiljöer skulle kunna vara: en lärare bestämmer sig för att demonstrera ingredienserna som behövs för eld (endast detta vore en klassisk inlärningsmetod). Efter lärarens demonstration så spelar eleverna en frågesport om ämnet på sina surfplattor (både och blir en modern inlärningsmetod).

Vad är omvända klassrum?

Omvänt klassrum. Vad betyder det egentligen? Det är en 180 graders omvänding av traditionell undervisning. Men vad säger det oss egentligen? I den traditionella modellen så står läraren mellan eleven och kunskapen. I det omvända klassrummet så har elever direkt tillgång till kunskapen, och läraren är istället där som en coach eller mentor. Elever behöver även förbereda inför sina kontakttimmar i det omvända klassrummet, lärare kan då zooma in på hur väl eleven har tillämpat och bearbetat inlärningsmaterialet.

Vad är skillnaden?

Blandade lärmiljöer är ett koncept som innehåller olika typer av inlärningssätt. Ett utav de sätten är det omvända klassrummet. Det är den enda skillnaden.

Mer om omvända klassrum

Vad är omvända klassrum?
Omvänt klassrum vs. traditionellt klassrum
För- och nackdelar med det omvända klassrummet

Användbara källor

University of Florida
Iowa State University