Omvänt vs. traditionellt klassrum

En 180 graders förändring i undervisningen. Men vad säger det egentligen? Den här artikeln kommer att beskriva betydelsen av både det omvända klassrummet och traditionell undervisning. Vi sammanfattar skillnaderna i slutet :-)

Flipped classroom vs traditional classroom

Vad är ett omvänt klassrum?

Omvänt klassrum. Vad betyder det egentligen? Det är en 180 graders vändning från traditionell undervisning. Men vad säger det oss egentligen? I det omvända klassrummet så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor och en coach. I den omvända klassrumsmodellen så förbereder elever inför sina kontakttider. Under kontakttider så kan lärare zooma in på appliceringen och bearbetningen av undervisningsmaterialet.

Vad är ett traditionellt klassrum?

I den traditionella modellen så står läraren mellan eleven och kunskapen. Elever har ingen (eller lite) kunskap om ämnet när de kommer in i klassrummet. De får all kunskap under lektionerna, men det är ofta grundläggande kunskap om ett ämne. Elever får sedan lära sig den mer omfattande kunskapen hemma (hemläxan :P). Tankeprocessen blir tydlig efter ett prov.

Vad är skillnaden?

I det omvända klassrummet så har elever direkt tillgång till kunskapen, vilket de inte har i det traditionella klassrummet. Läraren står då mellan eleven och kunskapen. I omvända klassrum så förbereder elever inför sina kontakttider. Elever som tar del av traditionell utbildning måste göra sin hemläxa efter kontakttider.

Användbara källor

EdTech Magazine
WatchKnowLearn

Start my trial  Free live demo