Omvänt vs. traditionellt klassrum

En 180 graders omställning från traditionell undervisning. Men vad innebär det egentligen? I den här artikeln beskriver vi betydelsen av både det omvända klassrummet och traditionell undervisning. Vi sammanfattar skillnaderna i slutet :-)

Flipped classroom vs traditional classroom

Vad är ett omvänt klassrum?

Omvänt klassrum. Vad betyder det egentligen? Det är en 180 graders omställning från "traditionell" undervisning. Men vad säger det oss egentligen? I det omvända klassrummet så har eleverna direkt tillgång till kunskapen, och läraren fyller syftet av en mentor och en coach. I den omvända klassrumsmodellen så förbereder elever sig inför sina kontakttider. Under kontakttiderna så kan lärare fokusera på att applicera och fördjupa sig i undervisningsmaterialet.

Vad är ett traditionellt klassrum?

I den traditionella utbildningsmodellen så står läraren mellan eleven och kunskapen. Elever har ingen (eller lite) kunskap om ämnet när de kommer in i klassrummet. De får all kunskap under lektionstid, och det är ofta grundläggande kunskaper om ämnet som de får lära sig. Elever får sedan lära sig den mer omfattande kunskapen hemma (hemläxan). Tankeprocessen blir tydlig efter ett prov.

Vad är skillnaden?

I det omvända klassrummet så har elever direkt tillgång till kunskapen, vilket de inte har i det traditionella klassrummet. Läraren står då mellan eleven och kunskapen. I omvända klassrum så förbereder elever sig inför sina kontakttider. Elever som tar del av traditionell utbildning behöver för det mesta göra sina hemläxor efter kontakttiderna.

Användbara källor

EdTech Magazine
WatchKnowLearn