Hur gör man ett onlineprov?

Super! Du har bestämt dig för att göra ett online-prov. Men hur fungerar det egentligen? Vad kan du förvänta dig? Förhoppningsvis så kommer du lära dig genom att följa dessa enkla steg.

How to give online exams

Sätt upp provet

Det finns olika typer av frågor som du kan ställa: flervalsfrågor, fyll i luckan och fri text. Det finns t.o.m olika typer av flervalsfrågor som du kan ställa. Att lägga till bilder, videor och ljud gör dina användare mer aktiva. Efter att du har skrivit dina frågor så är det dags att sätta tiden. Varför bör man inkludera en timer? Läs svaret här. När har deltagare klarat av provet? Du bestämmer själv reglerna för det, t.ex. genom att sätta ribban för godkänt på 70% rätt svar.

Informera dina elever om provet

Introduktionssidan är den första sidan som kommer att visas till dina deltagare. Där kan du skriva vad dina deltagare kan förvänta sig från ditt prov. Genom att ge den här informationen så reducerar du mängden stress som deltagarna skulle kunna känna. Du kan t.ex. ge information angående namnet på kursen, frågetyper och tidshantering.

Resultat och statistik

Deltagare kan se sina resultat när de är klara med provet. Du kan välja att visa rätt svar och poäng per fråga, endast poäng per fråga eller inget alls. Att lära sig från misstag är nödvändigt för att förbättra resultat. Som en extra motivationsfaktor så kan skicka dina deltagare ett certifikat när de är färdiga. Certifikat skickas automatiskt till dina deltagare och du kan välja mellan olika mallar som underlättar processen av att designa ett eget certifikat. Läs mer om online certifiering.

Frågesportsskaparen ser mycket mer än det som visas till deltagare. Du kan se alla korrekt och inkorrekt besvarade frågor, alla besvarade frågor överlag, poäng i genomsnitt, och dina deltagares betyg i genomsnitt. Utöver det kan du se statistik per fråga, vilket ger dig en omedelbar idé om vad som skulle kunna göras bättre. Det är en hel del! Ett annat alternativ är att visa statistik per användare. Du kan se olika typer av information om dina användare, såsom vilken tid de påbörjade frågesporten, namn, e-postadress, poäng som de uppnått, poängprocent och om de avslutat provet. Du kan se deras svar på vilken fråga som helst, samt se om svaret var korrekt eller ej. Du kan exportera din statistik till en Excel-fil (där du har all statistik per användare) med ett enda klick.