Compliance-, ackreditering- och certifieringsutbildning

Arbetar du i en industri med kraftiga regleringar? Du vet säkert att dina kollegor inte tycker om obligatoriska utbildningar, men att de måste gå dem ändå. Varför inte göra dessa utbildningar mindre tråkiga? Med vår utbildningsplattform så ökar du andelen som går klart utbildningarna, och du kan enkelt spåra allas framsteg.

Compliance, accreditation & certification training

Skapa e-lärandematerial

Det är enkelt att skapa ditt eget utbildningsmaterial, bädda in det på din hemsida tillsammans med videor och bilder. Lägg till övningsfrågor och avsluta kursen med ett officiellt prov.

Inlärning i egen takt

Deltagare kan gå klart dina kurser när det passar dem, så länge det är inom din deadline. Att kunna lära sig vid rätt tillfälle (inte när det är obligatoriskt) leder till att fler deltagare går klart kurser.

Certifikat

Skicka ett certifikat till de elever som klarar ditt prov.

Rapportera

Spåra framsteg och visa din manager hur många deltagare som klarade din utbildning. Med vår rapportering så kan du även hålla koll på var gränsen för godkänt går för din utbildning.