Compliance-, ackreditering- och certifieringsutbildning

Arbetar du i en industri med kraftiga regleringar? Du vet att dina kollegor inte tycker om obligatoriska utbildningar, men det är tyvärr en del av jobbet. Så varför inte göra det mindre tråkigt och mer engagerande? Med vår utbildningsplattform så blir andelen personer som slutför utbildningar högre, samtidigt som du enkelt kan spåra framsteg.

Compliance, accreditation & certification training

Skapa utbildningsmaterial online

Det är enkelt att skapa ditt eget utbildningsmaterial. Bädda in ditt material, dina videor och bilder. Lägg till testfrågor och avsluta kursen med ett officiellt prov.

Inlärning i egen takt

Dina elever kan fullborda dina kurser när det passar dem, inom din deadline. Detta leder till högre antal slutförda kurser. Lär dig vid rätt tillfälle, inte när det är obligatoriskt.

Certifikat

Om dina elever klarar prov så blir de automatiskt skickade ett certifikat.

Rapportering

Med vår rapportering så kan du spåra framsteg och visa din arbetsledare statistik på antal elever som klarat av din utbildning, samt andelen elever som utfört compliance-utbildningen.

Start my trial Free live demo