LMS för utökade enterprise-utbildningar

Hur kan du stärka ditt varumärke och uppnå regelbundenhet mellan partners, återförsäljare och kunder? Hur kan du försäkra dig om att företagets regler och procedurer appliceras utanför dina "fyra väggar" när det är nödvändigt? Utökade enterprise-utbildningar är lösningen. Vårt LMS kan få det att hända på ett smidigt sätt. Ingen hake.

LMS for enterprise training

Varför använda ett LMS för utökad enterprise-utbildning?


Bekvämt

Att använda ett LMS kan hjälpa dig utbilda dina andelsägare på ett smidigt och organiserat sätt. Allt utbildningsmaterial är alltid tillgängligt på en och samma plats. Även operativa och administrativa overheads reduceras.

Kontroll

Ett LMS kan generera insiktsfulla rapporter som du kan använda direkt för att förbättra dina procedurer eller specifika affärsenheter. Ta kontrollen, och behåll den.

Gör externa partners till gruppmedlemmar

Ett LMS för utökade enterprise-utbildningar ger alla samma möjligheter att utöka sina kunskaper och bli en del av teamet. De får läsa på om de senaste policyerna på företaget samtidigt som dina interna anställda. Det gynnar relationerna avsevärt.

Varför är Easy LMS lösningen för dig?

Organisera och ge tillgång till ditt content på en och samma plats

Du kan publicera ditt content (kurser och test) i en Lärportal som är helt anpassad till ditt varumärke. Inom Lärportalen är det möjligt att dela in deltagarna i olika grupper. Varje grupp (dessa kan motsvara olika sektorer på ditt företag, olika enheter eller partners) kan ha sin egen inlärningsväg, och resultaten kan analyseras per grupp.

Anpassa din lärmiljö

Ditt varumärke ska tala för sig självt. Använd din egen logotyp, bakgrundsbild, typsnitt och färger för att designa din lärmiljö så att den matchar ditt varumärke. Det kan du göra helt själv på vår plattform, utan att spendera pengar på en skräddarsydd lösning. Smidigt och snyggt!

Logga in med SSO

Ännu ett lösenord att minnas... ärligt talat så är det förmodligen svårare än att löpa häck. Gör det enkelt för dina företagskunder och leverantörer genom att använda enkel inloggning (SSO). De kan använda samma inloggningsuppgifter som för andra företagsappar för att få tillgång till ditt företags lärportal.

Upprätta integrationer med tredjepartsverktyg

Har du en stor mängd användardata som du inte vill behöva lägga till manuellt i vårt system? Inga problem, du kan integrera med vårt företags CRM för att skicka och ta emot deltagarinformation och testresultat. Våra input och output-integrationer förenklar överföringen av information till och från andra verktyg.

Visa och spåra framsteg i realtid antingen per deltagare, innehåll eller grupp

Med Easy LMS har du olika möjligheter att analysera dina resultat. Visa och filtrera dina resultat enligt e-postadress, kurs eller provtitel och exportera urvalet till en omfattande Excelfil. Det är även möjligt att analysera resultaten per grupp i Lärportalen. Ta reda på hur ditt utbildningsmaterial kan förbättras med hjälp av dina rapporter, och använd informationen för att fira framgången hos specifika enheter eller företagspartners.

Upprätta flera administratörer (med olika tillgångsnivåer)

Har du känslig information som endast ett fåtal personer ska ha tillgång till? Lägg till flera administratörer till ditt konto, så att olika medlemmar i ditt team (och även utomstående organisationer) kan dela ansvaret för utbildningen. Det är möjligt att tilldela olika roller till varje administratör, så att vissa administratörer endast kan se och hantera specifika delar av verktyget.

Our top 5 extended enterprise features

Kolla in vår kompletta lista med tjänster.