LMS för franchise-utbildningar

Om du bedriver en franchise vet du att det krävs kontinuerlig fortbildning för att behålla dina processer och produkter uniforma över alla enheter. Detta kan vara en utmaning, speciellt om enheterna är på olika platser i världen. Att använda Easy LMS kan hjälpa dig skala ditt utbildningsmaterial och spara på utbildningskostnader.

LMS for franchise training

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Varför använda ett LMS för franchise-utbildningar?

Lägre kostnader

Med ett LMS kan franchisetagaren optimera franchise-utbildningen utan att använda för mycket resurser, som att t.ex. flytta teamet till en ny plats för att utbilda franchisetagarna. För att uttrycka det enkelt: att använda ett LMS är väldigt kostnadseffektivt.

Garanterad varumärkesintegritet på alla enheter

Upprätta en gång, och dela samma standardiserade material så länge du vill

Se till att alla enheter är på samma sida gällande regler och procedurer i din organisation. Som franchisegivare blir din främsta syssla här att skapa utbildningsmaterialet och göra det tillgängligt för dina franchisetagare. Upprätta det en gång, och dela samma standardiserade material med alla franchisetagare och anställda så länge du vill. Eftersom materialet är digitalt kan du göra snabba uppdateringar när det är nödvändigt.

Inga begränsningar

Vare sig du har enheter eller grenar i Sydamerika, Europa, Asien eller över flera stater i USA är ditt e-lärandematerial alltid tillgängligt.

Varför är Easy LMS lösningen för dig?

Skapa fantastiskt lärmaterial

Med Easy LMS kan du skapa roliga och interaktiva onlinekurser för att förklara franchisens regler och procedurer. Organisera det i olika inlärningsvägar och dela materialet till specifika grupper i din egen Lärportal. Du kan använda onlineprov för att skapa kunskapstest som används under eller efter kurser.

Publicera ditt lärmaterial på en varumärkesanpassad sida

Publicera ditt lärinnehåll i din egen varumärkesanpassade Lärportal

Allt handlar om ditt varumärke. Se till att ditt varumärke står i fokus genom att publicera ditt lärinnehåll i din egen Lärportal. Lärportalen kan vara helt varumärkesanpassad, från typsnitt och färger, och även ha en anpassad domän. Du behöver inte ens tala om för någon att du använder Easy LMS 😉.

Generera certifikat

Du kan generera automatiserade, personliga certifikat när någon klarar av ett prov eller slutför en kurs.

Skapa en grupp för varje franchise-enhet

Du kan skapa en studiegrupp för varje franchise-enhet, med eget lärinnehåll som skiljer sig från andra enheter.

More power to you

Lägg till flera administratörer

Som huvudadministratör kan du lägga till andra administratörer med olika åtkomstnivåer. Skapa lärmaterialet till alla dina enheter, och ge franchisetagarna tillgång till lärinnehållet som tillhör endast deras enhet. Du har tillgång till allt material. More power to you!

Välj mellan olika språk 

Har du franchiser i olika områden (inklusive olika länder)? Inga problem. Med Easy LMS kan du välja olika språk för dina kurser och test.

Analysera resultaten (på individ- eller gruppnivå)

Du kan få en översikt på alla resultat, analysera resultaten per franchise-enhet eller per individ. Som franchisegivare kan du se vilka franchise-enheter som presterar högre än andra och därefter studera dessa enheter, promota dem och lära dig från dem. En "full-cycle process". Hela processen blir mycket enklare med ett LMS eftersom du kan hålla koll på dina användares aktivitet i sektionen för resultat och statistik.

Vårt LMS har perfekta funktioner för att skala ditt lärmaterial!

Anna, implementeringskonsult på Easy LMS

Våra fem bästa tjänster för franchiser

Checka in hela listan med tjänster.

Det krävdes mycket resurser från oss för att utbilda anställda från utspridda på olika platser. Med Easy LMS är det möjligt att hantera kontinuerlig fortbildning utan stress. Vi behöver inte längre spendera tid på resväg. Med allt på nätet kan de anställda gå utbildningen när de vill!

Reinhard Zimmerman Project Manager and Training Coordinator at ARBÖAustria

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod