LMS för franchise-utbildningar

Om du bedriver en franchise vet du att det krävs kontinuerliga fortbildningar för att behålla dina processer och produkter lika över alla avdelningar. Detta kan vara en utmaning, speciellt om avdelningarna är på olika platser i världen. Att använda Easy LMS kan hjälpa dig skala ditt utbildningsmaterial och spara på utbildningskostnader.

LMS for franchise training

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Varför använda ett LMS för franchise-utbildningar?

Lägre kostnader

Med ett LMS kan franchisegivaren optimera franchise-utbildningen utan att använda upp för mycket resurser, som att t.ex. flytta teamet till en ny plats för att utbilda franchisetagarna. För att uttrycka det enkelt: att använda ett LMS är väldigt kostnadseffektivt.

Garanterad varumärkesintegritet på alla avdelningar

Upprätta en gång, och dela samma standardiserade material så länge du vill

Se till att alla avdelningar är på samma sida gällande regler och procedurer i din organisation. Som franchisegivare blir din främsta syssla här att skapa utbildningsmaterialet och göra det tillgängligt för dina franchisetagare. Upprätta det en gång, och dela samma standardiserade material med alla franchisetagare och anställda så länge du vill. Eftersom materialet är digitalt kan du göra snabba uppdateringar när det är nödvändigt.

Inga begränsningar

Vare sig du har avdelningar eller grenar i Sydamerika, Europa, Asien eller över flera delstater i USA är ditt digitala utbildningsmaterial alltid tillgängligt.

Varför är Easy LMS lösningen för dig?

Skapa fantastiskt lärmaterial

Med Easy LMS kan du skapa roliga och interaktiva onlinekurser för att förklara franchisens regler och procedurer. Organisera det i olika inlärningsvägar och dela materialet till specifika grupper i din egen Lärportal. Du kan använda onlineprov för att skapa kunskapstest som används under eller efter kurser.

Publicera ditt lärmaterial på en varumärkesanpassad sida

Publicera ditt lärinnehåll i din egen varumärkesanpassade Lärportal

Allt handlar om ditt varumärke. Se till att ditt varumärke står i fokus genom att publicera ditt lärinnehåll i din egen Lärportal. Lärportalen kan vara helt varumärkesanpassad, från typsnitt och färger, och även ha en anpassad domän. Du behöver inte ens tala om för någon att du använder Easy LMS 😉.

Generera certifikat

Du kan generera automatiserade, personliga certifikat när någon klarar av ett prov eller slutför en kurs.

Skapa en grupp för varje franchise-avdelning

Du kan skapa en studiegrupp för varje franchise-avdelning, med eget lärinnehåll som skiljer sig från andra avdelningar.

More power to you

Lägg till flera administratörer

Som huvudadministratör kan du lägga till andra administratörer med olika åtkomstnivåer. Skapa lärmaterialet till alla dina avdelningar, och ge bara franchisetagarna tillgång till lärinnehållet och resultaten som tillhör deras avdelningar. Du har tillgång till allt material. More power to you!

Välj mellan olika språk 

Har du franchise-avdelningar på olika platser (inklusive olika länder)? Inga problem. Med Easy LMS kan du välja olika språk för dina kurser och test.

Analysera resultaten (på individ- eller gruppnivå)

Du kan få en överblick över alla resultat, analysera resultaten per franchise-avdelning eller per individ. Som franchisegivare kan du se vilka franchise-avdelningar som presterar högre än andra och därefter studera dessa avdelningar, promota dem och lära dig från dem. En full cycle-process. Hela processen blir mycket enklare med ett LMS eftersom du kan hålla koll på dina användares aktivitet i sektionen för resultat och statistik.

Vårt LMS har perfekta funktioner för att skala ditt utbildningsmaterial!

Anna, implementeringskonsult på Easy LMS

Våra fem bästa tjänster för franchiser

Checka in hela listan med tjänster.

Det krävdes mycket resurser från oss för att utbilda anställda från olika platser. Med Easy LMS är det möjligt att hantera kontinuerliga fortbildningar utan stress. Vi behöver inte längre spendera tid på resväg. Med allt på nätet kan de anställda gå utbildningen när de vill!

Reinhard Zimmerman Project Manager & Training Coordinator på ARBÖÖsterrike

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod