Personalutbildning online

Om du är ansvarig för din organisations personalutbildning så vet du hur tidskrävande och besvärligt det kan vara. För att inte nämna att företagsledare inte tycker om när deras team-medlemmar lämnar sitt vanliga arbete för att sitta i ett klassrum för lite gammaldags undervisning.

Se fördelarna med en utbildningsplattform online: online, görs i egen takt, mobil, och mycket mindre kostsam.

Online employee training

Mobil lärning i egen takt

Låt dina anställda lära sig och följa din kurs eller ditt utbildningsmaterial enligt eget schema. I egen takt och på självvald plats: på kontoret, på väg någonstans eller hemma. Och på deras egna enheter: dator, mobil eller surfplatta. Läs mer om mobil inlärning.

Minska utbildningskostnader

Köp inte böcker eller annat dyrt utbildningsmaterial. Skicka bara en inbjudan till din online-kurs och låt personalen engagera sig med ditt utbildningsmaterial och påbörja undervisningen direkt.

Spara tid med programvara för utbildning online

Dina kollegors tid är värdefull. Be inte dem att komma till ett klassrum för att sitta och lyssna hela dagen. Undervisa dem online. Det är billigare och mer effektivt!

Start my trial Free live demo