Mobile Stories publiceringskurs för skolan

Beräknad tidsåtgång: 1,5 timme

Starta kursen här

Mobile Stories publiceringskurs för skolan

Navigera i kursen: Scrolla nedåt för att se allt innehåll innan du går vidare på pilen till höger. Har du frågor eller problem med kursen? Mejla jenny@mobilestories.se!

Hej och varmt välkommen till Mobile Stories publiceringskurs. Den här kursen riktar sig till dig som är lärare, skolbibliotekarie eller ungdomsledare och vill arbeta med medieproduktion och publiceringar tillsammans med dina elever.

Idag har var och en möjlighet att nå en stor publik via nätet. Enligt Sifoundersökningen Orvesto Junior 2020 hade 22 % av barnen mellan 10 - 15 år en egen YouTube-kanal, vilket var ökning med nästan 40 % sedan föregående års undersökning. Ändå visar en granskning som Skolinspektionen gjorde 2018 att få lärare arbetade med att skapa material avsett för nätet med eleverna. Av de 30 skolor som granskades klarade sig 6 skolor helt utan anmärkning. Samtliga dessa arbetade med att producera material för digital publicering med sina elever. 

Vi som gjort kursen, Lotta Bergseth och Jenny Sköld, har länge arbetat som journalister. Som journalist är det källkritiska tänkandet alltid påslaget. På redaktionen hålls också diskussionen kring upphovsrätt och medieetik ständigt levande, eftersom vi journalister arbetar i skarpt läge med många mottagare. Som journalist är viktigt att ta ansvar eftersom massmedier har makt. Det som publiceras når och påverkar många människor.

Du kanske redan har upptäckt det lustfyllda och meningsskapande med att låta eleverna skapa material för en mottagare utanför skolan? Eller du kanske skulle vilja, men inte riktigt vågat? I båda fallen kommer den här kursen innebära nya kunskaper och reflektion kring din roll som bollplank, vägledare och som redaktör för det material som eleven vill dela offentligt. 

Mobile Stories erbjuder också kursen "Navigationskurs i digital källkritik", en mer omfattande kurs som går djupare in på medielandskapets förändring och om att söka och värdera digitalt innehåll. Klicka för att komma till "Navigationskurs i digital källkritik"