Navigationskurs i digital källkritik

Beräknad tidsåtgång: 2 - 3 timmar

Starta kursen här

Navigationskurs i digital källkritik

Navigera i kursen: Scrolla nedåt för att se allt innehåll innan du går vidare på pilen till höger. Har du frågor eller problem med kursen? Mejla info@mobilestories.se!

Hej och varmt välkommen till Mobile Stories kurs i medie- och informationskunnighet (MIK), som finansieras av Google.org. Den här kursen riktar sig till dig som är lärare, skolbibliotekarie eller ungdomsledare. Syftet med kursen är att ge dig kunskap och verktyg att utveckla dina ungdomars förståelse för mediernas roll i samhället, deras förmåga att söka och finna information på nätet, att kritiskt värdera och att på ett ansvarsfullt sätt själva agera och delta i ett digitalt medielandskap.  

Sedan 2018 har källkritiskt förhållningssätt och digital kompetens blivit ett viktigare inslag i läroplanen, i samtliga årskurser i grundskola och gymnasium. 

2018 granskade Skolinspektionen 30 högstadieskolors undervisning i källkritiskt förhållningssätt. De 6 skolor som blev godkända hade alla arbetat med att låta eleverna producera material för digital publicering. Därför lägger vi i den här kursen särskild vikt vid eleven som producent och vid de lagar och etiska regler eleverna och du som lärare bör ha koll på om materialet ska nå en publik utanför skolan. Vår ambition är att få dig som går kursen att känna dig trygg i rollen som vägledare och redaktör för elevernas material. 

Vi som gjort den här kursen, Lotta Bergseth och Jenny Sköld, har länge arbetat som journalister. Som journalist är det källkritiska tänkandet alltid påslaget. På redaktionen hålls också diskussionen kring upphovsrätt och medieetik ständigt levande, eftersom vi journalister arbetar i skarpt läge med många mottagare. Som journalist är viktigt att ta ansvar eftersom massmedier har makt. Det som publiceras når och påverkar många människor.

Men idag har var och en möjlighet att nå en stor publik via nätet. Enligt Sifoundersökningen Orvesto Junior 2020 hade 22 % av barnen mellan 10 - 15 år en egen YouTube-kanal, vilket var ökning med nästan 40 % sedan föregående års undersökning. 

I dag behöver alla lite av den kunskap och kompetens som journalister har, för att kunna navigera och kommunicera på ett ansvarsfullt sätt på nätet. Dessa förmågor är viktiga för demokratin men också något som efterfrågas i arbetslivet. Med den här kursen vill vi, tillsammans med en rad experter som deltar i kursen, dela med oss av vår kunskap och erfarenhet på området till dig för att du ska kunna föra den vidare till unga. Vi som gjort kursen är även medförfattare till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken, utgiven av Sanoma Utbildning, 2020.

Du kanske redan har upptäckt det lustfyllda och meningsskapande med att låta eleverna skapa material för en mottagare utanför skolan? Eller du kanske skulle vilja, men inte riktigt vågat? I båda fallen kommer den här kursen innebära nya kunskaper och reflektion kring din roll som bollplank, vägledare och som redaktör för det material som eleven vill dela offentligt.