Black Belt Quiz - Times

  • The quiz only allows one attempt per participant.
  • The participant should use the email id registered with Benchmark Six Sigma during Green Belt trainingĀ OR use an organizational email address.
  • Total time for the Quiz: 5 min
  • You can get among top performers if you are fast and 100 per cent correct. *(Correctness and Speed- both matter)
Ranking
Position Participant
1H Mishra4,248
2Chandan Singh3,943
3R Sanjay 3,721
4Test3,631
5Mahesh3,466
6Gowtham Prabu Ravi3,249
7Javid Barvesh3,235
8Pradeep Raja Muthuvel3,221
9Rahul Garg3,217
10Db3,200
11Rakesh Kumar Goyal3,199
12T Agarwal3,035
13C V Satish3,014
14sanjay bishnoi 2,801
15Narasimman2,726
16Chinmay 2,726
17Raghu2,640
18Kumar2,571
19Chirag Tanna2,564
20Ravi kishore2,526
21Rahul Garg2,520
22Sivakumar 2,396
23shrikant Naik2,350
24pujitha m2,335
25Chandan Singh2,292
26Soundarraj Annamalai2,284
27Mahadevan V2,230
28Marys Joseph2,200
29Rajan Arora2,125
30Bharadhwaj2,095
31RC2,082
32Navin Shastry2,059
33saravanan1,958
34Rakesh 1,957
35Mohan P B1,929
36Arun shankar1,886
37SP1,870
38Saurav Bakshi1,833
39Mahadev1,821
40RAMESHWAR RAUT 1,757
41Sunil Kushwaha1,757
42Rajiv Nair 1,615
43Jesse Jawahar1,610
44Vijay Krishnan1,546
45Gowtham Prabu Ravi1,526
46Ajo Varghese1,510
47Suresh Sekar1,506
4811,492
49Shrikant Angre1,492
50Karthik 1,479
51gururaj1,388
52Kannapa r1,361
53Anand Dubey1,327
54Ganesh1,304
55A G Sundari 1,242
56Hp1,225
57mayuri s1,146
58Preeti Singh1,135
59Amol Khandelwal 1,096
60Dutta s1,090
61Vignesh 1,076
62Beena Ram1,044
63Sahil Anand847
64Arun Shankar649
65Sangeeta Pathak474
66Praful Nair457
67Dhirendra Singh405
68Shadguna 399
69Sumukha381
70Ravi Pathak379
71Madan Nayak312
72priya sharma290
73sunita 272